Piekrastes un jūras tūrisms
Kipra © iStockphoto.com/mpalis

Eiropas jūras piekraste izceļas ar bagātu jūrniecības tradīciju mantojumu un daudzveidīgām dabas ainavām, kur mājvietu radušas dažādas augu un dzīvnieku sugas. Tas ir palīdzējis jūras un piekrastes tūrismam izveidoties par svarīgu tūrisma nozari. Tajā strādā vairāk nekā 2,36 miljoni cilvēku, kas atbilst 1,1 % no ES kopējā darbaspēka. Eiropas viesnīcās 51 % gultasvietu atrodas reģionos, ko apskalo jūra.

ES Zilās izaugsmes stratēģijā piekrastes un jūras tūrisms atzīts par jomu, kurai piemīt sevišķs potenciāls, kas palīdzēs veidot gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu Eiropu. Bruto pievienotās vērtības un nodarbinātības ziņā tā ir vislielākā jūras nozare, kura saskaņā ar Zilās izaugsmes pētījumu pdf - 3 MB [3 MB] Visi tulkojumi. līdz 2020. gadam vērtīsies plašumā par 2–3 %. Jūras kruīzu jomā vien līdz 2020. gadam papildus radīsies vairāk nekā 100 tūkstoši darbvietu (salīdzinājumā ar 2011. gadu, kad to bija 150 tūkstoši, bet šīs jomas tiešais apgrozījums sasniedza 14,5 miljardus eiro).

Eiropas Komisija līdz 2013. gada beigām sagatavos paziņojumu par jūras un piekrastes tūrisma problēmām un izdevībām ES. Eiropas tūrisma dienā 2012. gadā Komisija iepazīstināja ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kurā noskaidroja sabiedrības viedokli, ko izmanto paziņojuma izstrādē. Piekrastes un jūras tūrisms 2013. gadā bija viena no Eiropas jūras dienas galvenajām tēmām.

Plašāka informācija

Jaunākie notikumi

Jūrlietas

Jaunumi

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum