Piekrastes un jūras tūrisms
Kipra © iStockphoto.com/mpalis

ES piekrastes reģionus raksturo skaistas ainavas, kultūras dārgumi un liela daudzveidība, un daudzi brīvdienu baudītāji no Eiropas un citiem kontinentiem tos izvēlas par sava ceļojuma mērķi. Tāpēc piekrastes un jūras tūrisms ir svarīga tūrisma nozare, kurā ir nodarbināti gandrīz 3,2 miljoni cilvēku un kura rada 183 miljardus eiro lielu bruto pievienoto vērtību – vairāk nekā trešdaļu no jūras ekonomikas apgrozījuma. Piejūras reģionos koncentrējas 51 % Eiropas viesnīcu kapacitātes.

ES Zilās izaugsmes stratēģijā piekrastes un jūras tūrisms atzīts par jomu ar sevišķu potenciālu, kas būtu izmantojams gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas Eiropas veidošanā. Tā ir jūras nozare ar vislielāko bruto pievienoto vērtību un darbvietu skaitu, un saskaņā ar Zilās izaugsmes pētījumu pdf - 3 MB [3 MB] Visi tulkojumi. tā līdz 2020. gadam vērtīsies plašumā par 2–3 %. 2012. gadā tikai kruīzu tūrismā vien bija 330 tūkstoši darbvietu un 15,5 miljardi eiro liels tiešais apgrozījums. Gaidāms, ka šie skaitļi vēl palielināsies.

Atzīmējot 2013. gada Eiropas Jūras dienu, akcents tika likts uz piekrastes un jūras tūrismu. Toreiz arī publiskoja sabiedriskās apspriešanas rezultātus, ko sāka, lai sagatavotu paziņojumu par piekrastes un jūras tūrismu. ES Komisija 2014. gada 20. februārī pieņēma paziņojumu pdf - 99 KB [99 KB] Visi tulkojumi. par Eiropas stratēģiju lielākai izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē. Ar jauno stratēģiju iecerēts nostiprināt piekrastes un jūras tūrismu Eiropā, izvēršot šīs daudzsološās nozares potenciālu.

Komisija ir noteikusi 14 darbības jomas, kas palīdzēs nozarei ilgtspējīgi attīstīties un sniegs jaunu impulsu Eiropas piekrastes reģioniem. Piemēram, Komisija ierosina izstrādāt interneta rokasgrāmatu par galvenajām finansējuma iespējām nozarē un atbalstīt starptautisku un reģionālu partnerību, tīklu un kopu, kā arī gudras specializācijas stratēģiju izveidi piekrastes un jūras tūrisma nozarē. Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām iestādēm un nozares pārstāvjiem, lai īstenotu šīs darbības. Plašāku informāciju atradīsit jautājumos un atbildēs par Eiropas stratēģiju piekrastes un jūras tūrisma jomā.

Oficiālie dokumenti

Paziņojums: Eiropas stratēģija lielākai izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē pdf - 99 KB [99 KB] Visi tulkojumi.

Augsta līmeņa konference par piekrastes un jūras tūrismu un Zilās izaugsmes jautājumiem Atēnās 2014. gada 10. martā

Komisāre Marija Damanaki un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni iepazīstināja ar Eiropas stratēģiju lielākai izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē, kas tika pieņemta 2014. gada 20. februārī un palīdzēs Eiropā vērst plašumā piekrastes un jūras tūrismu. Šajā saistībā notika arī kontaktu veidošanas pasākums uzņēmumiem, kur Grieķijas un starptautiskie uzņēmumi varēja nodibināt kontaktus, apspriest partnerības iespējas un ieguldījumus Grieķijā.

Plašāka informācija

Plašāka informācija

Notikumi

Jūrlietas

Jaunumi

  • 12/10/2015 - Commissioner Vella visits China on 12-15 October

    EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella is making his first official visit to China this week. The visit is an opportunity to facilitate further the EU's cooperation with China and allow for the development of cooperation in environmental, maritime and fisheries policy.

  • 08/10/2015 - First regional cruise stakeholders dialogue make growth sustainable!

    The European Commission is promoting a structured dialogue on cruise tourism to enhance synergies in the sector, as announced in its Communication "A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism". The dialogue targets best practice sharing in innovation, competitiveness and sustainability strategies.

  • 06/10/2015 - How to foster blue growth in the Baltic Sea region?

    Baltic Sea stakeholders and authorities met today to discuss how to foster blue growth and develop an innovative and sustainable maritime economy in the region. The ultimate aim: developing a master plan for blue growth in the Baltic.