Pakrančių ir jūrų turizmas
Kipras © iStockphoto.com/mpalis

ES pakrančių vietovėse mielai lankosi daugybė atostogautojų iš Europos ir kitų pasaulio šalių – juos traukia išskirtinis šių vietovių grožis, kultūros turtai ir didelė įvairovė, todėl pakrančių ir jūrų turizmas yra svarbus turizmo sektorius. Šis sektorius, kuriame dirba daugiau kaip 3,2 mln. žmonių, iš viso sukuria 183 mlrd. eurų bendros pridėtinės vertės ir sudaro daugiau nei trečdalį jūrų ekonomikos. Net 51 % visos Europos viešbučių lovų yra pajūrio regionų viešbučiuose.

ES Mėlynojo augimo strategijoje pakrančių ir jūrų turizmo sektorius nurodytas kaip sritis, kurioje esama ypatingų galimybių skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą Europoje. Mėlynojo augimo tyrimo pdf - 3 MB [3 MB] Visi esami vertimai. duomenimis, bendrosios pridėtinės vertės ir užimtumo atžvilgiu tai didžiausias jūrų sektorius. Numatoma, kad iki 2020 m. jis išaugs 2–3 %. 2012 m. vien kruizų turizmo srityje buvo 330 000 darbo vietų, o jos tiesioginė apyvarta buvo 15,5 mlrd. eurų ir ji turėtų didėti.

2013 m. Europos jūrų diena buvo skirta pakrančių ir jūrų turizmui. Šios dienos proga taip pat pateikti viešų konsultacijų, paskelbtų siekiant parengti komunikatą dėl pakrančių ir jūrų turizmo, rezultatai. 2014 m. vasario 20 d. Europos Komisija priėmė Komunikatą pdf - 99 KB [99 KB] Visi esami vertimai. dėl didesnio ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategijos, kuriame pateikė naują pakrančių ir jūrų turizmo skatinimo Europoje strategiją, kad būtų išnaudotas šio perspektyvaus sektoriaus potencialas.

Komisija nustatė 14 veiksmų, kurie gali padėti šiam sektoriui tvariai augti ir suteikti papildomą impulsą Europos pakrančių regionams. Pavyzdžiui, Komisija siūlo sukurti internetinį svarbiausių šio sektoriaus finansavimo galimybių vadovą ir remti tarptautinės ir regioninės partnerystės, tinklų, inovacijų grupių ir pažangiosios specializacijos strategijų plėtrą pakrančių ir jūrų turizmo srityje. Kad įgyvendintų šiuos veiksmus, Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis ir pramonės atstovais. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje Europos pakrančių ir jūrų turizmo strategijos klausimai ir atsakymai.

Oficialūs dokumentai

Komunikatas „ES ekonomikos didesnio augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategija“ pdf - 99 KB [99 KB] Visi esami vertimai.

Aukšto lygio konferencija dėl pakrančių ir jūrų turizmo ir „mėlynojo augimo“ 2014 m. kovo 10 d. Atėnuose

Komisijos narė Maria Damanaki ir Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani supažindino su 2014 m. vasario 20 d. priimtu Komunikatu dėl ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategijos, kuriame pateikta nauja pakrančių ir jūrų turizmo skatinimo Europoje strategija. Šia proga taip pat įvyko įmonių partnerystės renginys, per kurį Graikijos ir tarptautinės bendrovės galėjo užmegzti naujų ryšių, aptarti verslo partnerystės susitarimus ir investicijas Graikijoje.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos

Renginiai

Jūrų reikalai

Naujienos

  • 22/05/2015 - European Maritime Day 2015, Piraeus: Exploring the potential of ports and coasts for Maritime Growth

    European Maritime Day 2015 will take place between 28 and 31 May 2015 in Piraeus, Greece. The event will bring together Europes maritime community around the theme of ports and coasts as engines for Blue Growth.

  • 21/05/2015 - Better fish for farms

    Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.

  • 20/05/2015 - EU Bathing Water Quality report: Europeans continue enjoying high-quality waters

    The Commission and the European Environment Agency published today the annual bathing water quality report, which compares the quality of bathing water sampled at more than 21 000 coastal and inland bathing sites across the EU in 2014.