Rannikko- ja merimatkailu
Kypros © iStockphoto.com/mpalis

Euroopan rannikoiden kauneus, rikas kulttuuri, monimuotoinen luonto ja maisemat ovat tehneet niistä eurooppalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden suosikkikohteen. Rannikko- ja merimatkailu onkin matkailualan tärkeä osa-alue. Se työllistää yli 3,2 miljoonaa ihmistä ja luo yhteensä 183 miljardia euroa bruttoarvonlisäystä. Alan osuus on yli kolmannes meritaloudesta. Eurooppalaisten hotellien vuodekapasiteetista jopa 51 prosenttia on rannikkoalueilla.

EU:n nk. sinisen kasvun strategiassa rannikko- ja merimatkailu on määritelty alaksi, jolla on lupaavia mahdollisuuksia edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua Euroopassa. Sinistä kasvua käsittelevän tutkimuksen pdf - 3 MB [3 MB] Saatavilla olevat käännökset. mukaan rannikko- ja merimatkailu on bruttoarvonlisäyksen ja työllisyyden perusteella merialoista suurin, ja sen odotetaan kasvavan 2–3 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2012 esimerkiksi risteilymatkailu työllisti 330 000 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 15,5 miljardia euroa. Risteilymatkailun kasvun odotetaan jatkuvan.

Rannikko- ja merimatkailu oli myös yksi Euroopan meripäivän 2013 keskeisistä teemoista. Päivän yhteydessä esiteltiin rannikko- ja merimatkailua käsittelevään tiedonantoon liittyvän julkisen kuulemisen tuloksia. Komissio antoi 20.2.2014 tiedonannon pdf - 99 KB [99 KB] Saatavilla olevat käännökset. "Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten". Siinä esitellään uusi strategia rannikko- ja merimatkailun edistämiseksi ja tämän lupaavan alan potentiaalin hyödyntämiseksi.

Komissio on määritellyt 14 toimea, jotka tukevat alan kestävää kasvua ja antavat lisäpontta Euroopan rannikkoalueiden kehittämiselle. Komissio ehdottaa esimerkiksi, että laaditaan verkko-opas, jossa esitellään rannikko- ja merimatkailualan tärkeimmät rahoitusmahdollisuudet. Lisäksi toimilla tuetaan valtioiden välisiä ja alueiden välisiä kumppanuuksia, verkostoja, klustereita ja älykkään erikoistumisen strategioita. Komissio työskentelee yhdessä jäsenmaiden, alue- ja paikallisviranomaisten sekä rannikko- ja merimatkailualan kanssa toimien toteuttamiseksi. Lisätietoa: Kysymyksiä ja vastauksia eurooppalaisesta strategiasta rannikko- ja merimatkailun edistämiseksi.

Viralliset asiakirjat

Tiedonanto: Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten pdf - 99 KB [99 KB] Saatavilla olevat käännökset.

Rannikko- ja merimatkailua ja sinistä kasvua käsittelevä korkean tason konferenssi (Ateena, 10.3.2014)

Komissaari Maria Damanaki ja komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani esittelivät tiedonannon "Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten". Komission 20.2.2014 antamassa tiedonannossa hahmotellaan uusi strategia EU:n rannikko- ja merimatkailun edistämiseksi. Konferenssin yhteydessä järjestettiin myös yritystapahtuma, joka tarjosi kreikkalaisille ja kansainvälisille yrityksille tilaisuuden verkostoitumiseen sekä keskusteluun yrityskumppanuuksista ja Kreikkaan suuntautuvista sijoituksista.

Lisätietoa

Lisätietoa

Tapahtumat

Meriasiat

Haku

Uutiset

  • 10/02/2016 - Vacancy at WCPFC | Information Communications and Technology (ICT) Manager

    The Western and Central Pacific Fisheries Commission is looking for an ICT Manager for its secretariat in Micronesia. Deadline for applications: 29 February 2016.

  • 09/02/2016 - New European Maritime and Fisheries Fund kicks off in the UK

    Fisheries, aquaculture and maritime projects in the UK are one step closer to receiving support from the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), following the official EMFF launch event in Poole this week. The UK is set to receive €243 million of EU funds for the period 2014-2020.

  • 08/02/2016 - New fi-compass events open for registration

    A new series of advisory seminars about using financial instruments (such as loans, bank guarantees, venture capital and other equity instruments) in the European Structural and Investment Funds is now open for registration.