Rannikko- ja merimatkailu
Kypros © iStockphoto.com/mpalis

Euroopan rannikoiden kauneus, rikas kulttuuri, monimuotoinen luonto ja maisemat ovat tehneet niistä eurooppalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden suosikkikohteen. Rannikko- ja merimatkailu onkin matkailualan tärkeä osa-alue. Se työllistää yli 3,2 miljoonaa ihmistä ja luo yhteensä 183 miljardia euroa bruttoarvonlisäystä. Alan osuus on yli kolmannes meritaloudesta. Eurooppalaisten hotellien vuodekapasiteetista jopa 51 prosenttia on rannikkoalueilla.

EU:n nk. sinisen kasvun strategiassa rannikko- ja merimatkailu on määritelty alaksi, jolla on lupaavia mahdollisuuksia edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua Euroopassa. Sinistä kasvua käsittelevän tutkimuksen pdf - 3 MB [3 MB] Saatavilla olevat käännökset. mukaan rannikko- ja merimatkailu on bruttoarvonlisäyksen ja työllisyyden perusteella merialoista suurin, ja sen odotetaan kasvavan 2–3 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2012 esimerkiksi risteilymatkailu työllisti 330 000 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 15,5 miljardia euroa. Risteilymatkailun kasvun odotetaan jatkuvan.

Rannikko- ja merimatkailu oli myös yksi Euroopan meripäivän 2013 keskeisistä teemoista. Päivän yhteydessä esiteltiin rannikko- ja merimatkailua käsittelevään tiedonantoon liittyvän julkisen kuulemisen tuloksia. Komissio antoi 20.2.2014 tiedonannon pdf - 99 KB [99 KB] Saatavilla olevat käännökset. "Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten". Siinä esitellään uusi strategia rannikko- ja merimatkailun edistämiseksi ja tämän lupaavan alan potentiaalin hyödyntämiseksi.

Komissio on määritellyt 14 toimea, jotka tukevat alan kestävää kasvua ja antavat lisäpontta Euroopan rannikkoalueiden kehittämiselle. Komissio ehdottaa esimerkiksi, että laaditaan verkko-opas, jossa esitellään rannikko- ja merimatkailualan tärkeimmät rahoitusmahdollisuudet. Lisäksi toimilla tuetaan valtioiden välisiä ja alueiden välisiä kumppanuuksia, verkostoja, klustereita ja älykkään erikoistumisen strategioita. Komissio työskentelee yhdessä jäsenmaiden, alue- ja paikallisviranomaisten sekä rannikko- ja merimatkailualan kanssa toimien toteuttamiseksi. Lisätietoa: Kysymyksiä ja vastauksia eurooppalaisesta strategiasta rannikko- ja merimatkailun edistämiseksi.

Viralliset asiakirjat

Tiedonanto: Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten pdf - 99 KB [99 KB] Saatavilla olevat käännökset.

Rannikko- ja merimatkailua ja sinistä kasvua käsittelevä korkean tason konferenssi (Ateena, 10.3.2014)

Komissaari Maria Damanaki ja komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani esittelivät tiedonannon "Eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten". Komission 20.2.2014 antamassa tiedonannossa hahmotellaan uusi strategia EU:n rannikko- ja merimatkailun edistämiseksi. Konferenssin yhteydessä järjestettiin myös yritystapahtuma, joka tarjosi kreikkalaisille ja kansainvälisille yrityksille tilaisuuden verkostoitumiseen sekä keskusteluun yrityskumppanuuksista ja Kreikkaan suuntautuvista sijoituksista.

Lisätietoa

Lisätietoa

Tapahtumat

Meriasiat

Haku

Uutiset

  • 22/05/2015 - European Maritime Day 2015, Piraeus: Exploring the potential of ports and coasts for Maritime Growth

    European Maritime Day 2015 will take place between 28 and 31 May 2015 in Piraeus, Greece. The event will bring together Europes maritime community around the theme of ports and coasts as engines for Blue Growth.

  • 21/05/2015 - Better fish for farms

    Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.

  • 20/05/2015 - EU Bathing Water Quality report: Europeans continue enjoying high-quality waters

    The Commission and the European Environment Agency published today the annual bathing water quality report, which compares the quality of bathing water sampled at more than 21 000 coastal and inland bathing sites across the EU in 2014.