Rannikualade- ja mereturism

Küpros © iStockphoto.com/mpalis

Euroopa rannikualad moodustavad koosluse rikkast merepärandist ja traditsioonidest ning erinevatest maastikest ja looduslikest pelgupaikadest, muutes rannikualade- ja mereturismi tähtsaks turismisektoriks. Selles sektoris saab tööd üle 2,36 miljoni inimese ning see moodustab 1,1% kogu ELi tööhõivest. 51% hotellikohtadest üle Euroopa asub merepiiriga piirkondades.

Rannikualade- ja mereturismi sektor on osa ELi meremajanduse kasvu strateegiast. Seda määratletakse kui erilise potentsiaaliga valdkonda aruka, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa edendamisel. See on suurima kogulisandväärtuse ning tööhõivega merendussektor. Meremajanduse kasvu strateegia pdf - 3 MB [3 MB] Kõik kättesaadavad tõlked. kohaselt kasvab see aastaks 2020 eeldatavasti 2−3%. Ainuüksi kruuisiturismi sektoris luuakse 2020. aastaks 100 000 uut töökohta. 2011. aastal loodi selles sektoris 150 000 töökohta ning selle otsene käive on üle 14,5 miljardi euro.

Euroopa Komisjon esitab oma teatise: „Rannikualade- ja mereturismi väljakutsed ning võimalused ELis” 2013. aasta lõpuks. Käesoleva teatise ettevalmistamiseks algatatud avaliku konsultatsiooni tulemusi esitleti Euroopa turismipäeval 2012. Rannikualade- ja mereturism olid samuti ühed peamised teemad Euroopa merenduspäeval 2013.

Täiendav teave

Viimased sündmused

Merendusasjad

Otsing

Tellige meie e-uudiskiri

Uudised