Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός

Κύπρος © iStockphoto.com/mpalis

Λόγω της πλούσιας θαλάσσιας παράδοσης και κληρονομιάς, της μεγάλης ποικιλίας τοπίων και των φυσικών καταφυγίων που συνδυάζουν οι ακτές της Ευρώπης, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός έχει αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό τουριστικό τομέα. Ο τομέας αυτός απασχολεί πάνω από 2,36 εκατομμύρια εργαζομένους, αντιπροσωπεύοντας το 1,1% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Το 51% των διαθέσιμων ξενοδοχειακών κλινών σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη Γαλάζια ανάπτυξη, ο τομέας του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού θεωρείται ότι παρουσιάζει ιδιαίτερες δυνατότητες όσον αφορά την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι ο σπουδαιότερος θαλάσσιος τομέας από την άποψη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης και, σύμφωνα με μελέτη για τη Γαλάζια ανάπτυξη pdf - 3 MB [3 MB] Διαθέσιμες μεταφράσεις., αναμένεται να αυξηθεί κατά 2-3% μέχρι το 2020. Ο τομέας της κρουαζιέρας από μόνος του θα δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020, σε σύγκριση με 150.000 θέσεις εργασίας και άμεσο κύκλο εργασιών ύψους 14,5 δισ. ευρώ το 2011.

Μέχρι το τέλος του 2013, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ανακοίνωση με τίτλο "Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό στην ΕΕ". Τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την προετοιμασία αυτής της ανακοίνωσης, παρουσιάστηκαν κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού 2012. Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός ήταν επίσης ένα από τα κύρια θέματα της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας 2013.

Περισσότερα

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Θαλάσσια πολιτική

Αναζήτηση

Γίνε συνδρομητής στο ηλεκτρονικό μας ενημερωτικό δελτίο

Ειδήσεις