Kyst- og havturisme
Cypern © iStockphoto.com/mpalis

De europæiske kyster kombinerer en rig maritim kulturarv og traditioner med mangfoldige landskaber og naturreservater, hvilket gør kyst- og havturisme til en vigtig turistsektor. Sektoren beskæftiger mere end 2,36 millioner mennesker og tegner sig for 1,1 % af den samlede beskæftigelse i EU. Hele 51 % af sengekapaciteten i de europæiske hoteller er koncentreret i områder med søgrænser.

Kyst- og havturismen er som led i EU's strategi for blå vækst blevet udpeget som et område med særligt potentiale til at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Europa. Det er den største maritime sektor, hvad angår bruttoværditilvækst og beskæftigelse, og i henhold til "Blue Growth Study" pdf - 3 MB [3 MB] Alle oversættelser. forventes den at vokse med 2-3 % frem til 2020. Alene krydstogtsturismen vil skabe 100 000 nye arbejdspladser i 2020 sammenlignet med 2011, hvor der blev genereret 150 000 arbejdspladser og en direkte omsætning på 14,5 millioner euro.

EU-Kommissionen offentliggør inden udgangen af 2013 en meddelelse om "Udfordringer og muligheder for hav- og kystturisme i EU". Resultaterne af den offentlige høring, der blev iværksat med henblik på udarbejdelse af meddelelsen, blev fremlagt på den europæiske turismedag 2012. Hav- og kystturismen var også et af hovedemnerne på havets dag i Europa i 2013.

Læs mere

De seneste begivenheder

Maritime anliggender

Nyheder