Pobřežní a námořní cestovní ruch
Kypr © iStockphoto.com/mpalis

Díky nesmírné malebnosti, kulturnímu bohatství a velké rozmanitosti jsou pobřežní oblasti Unie oblíbenou prázdninovou destinací řady lidí z Evropy i ze světa. Pobřežní a námořní cestovní ruch je důležitým segmentem odvětví cestovního ruchu. Zaměstnává více než 3,2 milionu lidí a generuje hrubou přidanou hodnotu v celkové výši 183 mld. eur. Představuje tak více než jednu třetinu námořního hospodářství. V přímořských regionech se nalézá více než 51 % lůžkové kapacity hotelů v Evropě.

Ve strategii EU pro modrý růst byl pobřežní a námořní cestovní ruch označen za odvětví s výjimečným potenciálem stimulovat v Evropě inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Z hlediska hrubé přidané hodnoty a počtu osob, které tento sektor zaměstnává, se jedná o největší z odvětví ekonomicky využívajících moře a oceány. Ve Studii o modrém růstu pdf - 3 MB [3 MB] Všechny dostupné překlady. se navíc předpokládá, že by do roku 2020 mohl vzrůst o 2–3 %. Samotný segment námořního cestovního ruchu, který se zabývá lodními zájezdy, zaměstnával v roce 2012 kolem 330 000 lidí a vykazoval přímý obrat ve výši 15,5 mld. eur, přičemž se očekává jeho další růst.

Tématem oslav Evropského námořního dne byl v roce 2013 právě pobřežní a námořní cestovní ruch. Při této příležitosti byly představeny výsledky veřejné konzultace, která probíhala za účelem přípravy sdělení o pobřežním a námořním cestovním ruchu. Dne 20. února 2014 pak Evropská komise přijala sdělení pdf - 99 KB [99 KB] Všechny dostupné překlady. s názvem „Evropská strategie pro větší růst a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu“. Představila v něm novou strategii rozvoje pobřežního a námořního cestovního ruchu v Evropě, která uvolní potenciál tohoto slibného odvětví.

Komise určila 14 opatření, která mohou odvětví pomoci růst udržitelným způsobem a dále stimulovat rozvoj evropských pobřežních regionů. Komise například navrhuje vytvořit online průvodce hlavními možnostmi financování, které se mohou v odvětví využít, a podporovat rozvoj nadnárodních a meziregionálních partnerství, sítí, klastrů a strategií inteligentní specializace v pobřežním a námořním cestovním ruchu. Komise bude při realizaci těchto opatření spolupracovat s členskými státy, regionálními a místními orgány i průmyslovými odvětvími. Více informací najdete v častých otázkách týkajících se evropské strategie pobřežního a námořního cestovního ruchu.

Oficiální dokumenty

Sdělení: Evropská strategie pro větší růst a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu pdf - 99 KB [99 KB] Všechny dostupné překlady.

Konference na vysoké úrovni o pobřežním a námořním cestovním ruchu a modrém růstu (10. března 2014, Atény)

Komisařka Maria Damanaki a místopředseda Komise Antonio Tajani představili sdělení s názvem „Evropská strategie pro větší růst a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu“, které bylo přijato 20. února 2014 a obsahuje novou strategii posílení pobřežního a námořního cestovního ruchu v Evropě. Při této příležitosti byla rovněž uspořádána akce pro podniky umožňující řeckým a mezinárodním společnostem navázat kontakty a projednat obchodní partnerství a investice v Řecku.

Další informace

Další informace:

Akce

Námořní záležitosti

Vyhledávání

Aktuality