Крайбрежен и морски туризъм
Кипър © iStockphoto.com/mpalis

Европейското крайбрежие предлага съчетание на богато морско наследство и традиции с разнообразен ландшафт и природни убежища, което прави крайбрежния и морския туризъм важен туристически сектор. В този сектор в ЕС работят над 2,36 млн. души — това е 1,1 % процент от общата заетост в Съюза. 51 % от легловата база в хотелите в Европа се намира в райони край морето.

В рамките на стратегията на ЕС за син растеж секторът на крайбрежния и морския туризъм бе определен като област с особен потенциал за подпомагане на изграждането на интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа. Той е най-големият морски сектор по отношение на добавенатата брутна стойност и заетостта, като според проучването „Син растеж“ pdf - 3 MB [3 MB] All available translations. се очаква да нарасне с 2-3 % до 2020 г. Само круизният туризъм ще създаде 100 000 нови работни места до 2020 г. в сравнение с 2011 г., когато той генерира 150 000 работни места и пряк оборот от 14,5 млрд. евро.

До края на 2013 г. Комисията ще представи съобщение относно предизвикателствата и възможностите за морския и крайбрежния туризъм в ЕС. Резултатите от обществена консултация, чиято цел бе подготвянето на това съобщение, бяха представени на Европейския ден на туризма през 2012 г. Крайбрежният и морският туризъм също така бе една от водещите теми на Европейския ден на морето през 2013 г.

Допълнителна информация

Скорошни прояви

Морско дело

Новини

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum