Blå tillväxt

Blå tillväxt är namnet på en långsiktig strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet. Haven och oceanerna är drivkrafter för den europeiska ekonomin med stor innovations- och tillväxtpotential. Blå tillväxt är den integrerade havspolitikens bidrag till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

EU:s blå ekonomi står för 5,4 miljoner jobb och har ett bruttoförädlingsvärde på strax under 500 miljarder euro per år. I strategin kartläggs flera områden där ytterligare tillväxt är möjlig.

Strategin består av tre delar:

1. Specifika integrerade åtgärder

a. Havskunskap för att förbättra tillgången till information om haven

b. Havsplanering för att sörja för en effektiv och hållbar förvaltning av havsverksamheterna

c. Integrerad sjöövervakning för att ge myndigheterna en bättre bild av vad som händer till sjöss

2. Havsområdesstrategier som tar hänsyn till lokala faktorer som klimat, oceanografi, ekonomi, kultur och arbetsmarknad

a. Adriatiska havet och Joniska havet

b. Norra ishavet

c. Atlanten

d. Östersjön

e. Svarta havet

f. Medelhavet

g. Nordsjön

3. Riktade åtgärder

a. Vattenbruk (webbplats om havsfrågor och fiske)

b. Kustturism

c. Marin bioteknik

d. Havsenergi

e. Gruvdrift till havs

Officiella dokument

Mer information

Sök

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Nyheter

  • 26/05/2014 - Delivering a Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region

    The Baltic Sea agenda for sustainable blue growth, adopted by the European Commission on 16 May 2014, provides a blueprint for harnessing the region’s strengths to boost innovation and growth in the maritime area. Sustainability is an integral part of the plan as it can act as a driver for innovation and more jobs, like in the area of clean shipping.

  • 23/05/2014 - Getting beyond the surface of blue growth potential

    The blue economy is already creating new jobs in Europe but we have only scratched the surface of its potential. We have been thinking about how to build on existing progress and how we can benefit from new research insights to ensure that this blue economy can continue to generate jobs across Europe. Article by Maria Damanaki.

  • 21/05/2014 - Blue growth: Innovating for a sustainable use of our oceans

    Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, European Maritime Day, Bremen.