Blå tillväxt

Blå tillväxt är namnet på en långsiktig strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet. Haven och oceanerna är drivkrafter för den europeiska ekonomin med stor innovations- och tillväxtpotential. Blå tillväxt är den integrerade havspolitikens bidrag till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

EU:s blå ekonomi står för 5,4 miljoner jobb och har ett bruttoförädlingsvärde på strax under 500 miljarder euro per år. I strategin kartläggs flera områden där ytterligare tillväxt är möjlig.

Strategin består av tre delar:

1. Specifika integrerade åtgärder

a. Havskunskap för att förbättra tillgången till information om haven

b. Havsplanering för att sörja för en effektiv och hållbar förvaltning av havsverksamheterna

c. Integrerad sjöövervakning för att ge myndigheterna en bättre bild av vad som händer till sjöss

2. Havsområdesstrategier som tar hänsyn till lokala faktorer som klimat, oceanografi, ekonomi, kultur och arbetsmarknad

a. Adriatiska havet och Joniska havet

b. Norra ishavet

c. Atlanten

d. Östersjön

e. Svarta havet

f. Medelhavet

g. Nordsjön

3. Riktade åtgärder

a. Vattenbruk (webbplats om havsfrågor och fiske)

b. Kustturism

c. Marin bioteknik

d. Havsenergi

e. Gruvdrift till havs

Officiella dokument

Mer information

Nyheter

  • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

    Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

  • 27/09/2016 - EU celebrates World Tourism Day with new funding for coastal tourism

    With global competition in tourism fiercer than ever, European coastal regions have to become creative to stay ahead of the game. As Europe joins in the celebrations on this year's World Tourism Day, the EU is therefore deepening its commitment to developing tourism in our coastal and maritime regions.

  • 13/09/2016 - First Blue Economy Business & Science Forum and awards

    The first Blue Economy Business & Science Forum is currently taking place at the International Maritime Museum of Hamburg (12 and 13 September 2016). This initiative by the European Commission aims at improving cooperation between the public and private sectors so that research results can find their way to the market more quickly.