Creşterea albastră

Strategia privind „creşterea albastră” vizează dezvoltarea durabilă a întregului sector marin şi maritim. Aceasta recunoaşte importanţa mărilor şi oceanelor pentru economia Europei, precum şi potenţialul lor de inovare şi dezvoltare. Elaborată de responsabilii de politică maritimă integrată, ea contribuie la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Economia „albastră” furnizează 5,4 milioane de locuri de muncă şi o valoare adăugată brută de aproape 500 de miliarde de euro pe an. Strategia identifică totuşi o serie de domenii în care este loc de mai bine.

Cele trei componente ale strategiei sunt:

1. măsuri specifice de politică maritimă integrată

a. cunoaşterea mediului marin - pentru îmbunătăţirea accesului la informaţii despre mări şi oceane

b. planificarea spaţiului maritim - pentru o gestionare eficientă şi sustenabilă a activităţilor umane pe mare

c. supravegherea maritimă integrată - pentru ca autorităţile să aibă o imagine clară a activităţilor de pe mare.

2. strategii privind bazinele maritime, care asigură combinaţia optimă de măsuri de promovare a creşterii durabile, ţinând cont de factorii locali de natură climatică, oceanografică, economică, socială şi culturală

a. Marea Adriatică şi Marea Ionică

b. Oceanul Arctic

c. Oceanul Atlantic

d. Marea Baltică

e. Marea Neagră

f. Marea Mediterană

e. Marea Nordului

3. abordări individuale, dedicate anumitor activităţi specifice:

a. acvacultură (site-ul dedicat activităţilor de pescuit)

b. turismul în zonele de coastă

c. biotehnologie marină

d. energia oceanelor

e. exploatarea minieră a fundului mării

Documente oficiale

Mai multe detalii

Actualitate

  • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

    Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

  • 27/09/2016 - EU celebrates World Tourism Day with new funding for coastal tourism

    With global competition in tourism fiercer than ever, European coastal regions have to become creative to stay ahead of the game. As Europe joins in the celebrations on this year's World Tourism Day, the EU is therefore deepening its commitment to developing tourism in our coastal and maritime regions.

  • 13/09/2016 - First Blue Economy Business & Science Forum and awards

    The first Blue Economy Business & Science Forum is currently taking place at the International Maritime Museum of Hamburg (12 and 13 September 2016). This initiative by the European Commission aims at improving cooperation between the public and private sectors so that research results can find their way to the market more quickly.