Niebieski wzrost

„Niebieski wzrost” to długoterminowa strategia wspierania zrównoważonego wzrostu w całym sektorze morskim. Zwrócono w niej uwagę na fakt, że morza i oceany stanowią siłę napędową gospodarki europejskiej oraz mają duży potencjał w zakresie innowacji i wzrostu. Pomaga ona realizować w ramach zintegrowanej polityki morskiej UE cele strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

„Niebieska” gospodarka generuje 5,4 mln miejsc pracy oraz wartość dodaną brutto sięgającą prawie 500 mld euro rocznie. W szeregu obszarów, które przedstawiono w ramach strategii, możliwy jest dalszy wzrost.

Strategia składa się z trzech części:

1. środki szczególne dotyczące zintegrowanej polityki morskiej

a. wiedza o morzu, aby poprawić dostęp do informacji o morzu

b. morskie planowanie przestrzenne, aby zapewnić skuteczne i trwałe zarządzanie działaniami na morzu

c. zintegrowany nadzór morski, aby właściwe organy miały wyraźniejszy obraz sytuacji na morzu.

2. strategie na rzecz konkretnych basenów morskich mające na celu zapewnienie odpowiednich środków na rzecz promowania zrównoważonego wzrostu, przy uwzględnieniu czynników lokalnych
klimatycznych, oceanograficznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych

a. Morze Adriatyckie z Morzem Jońskim

b. Ocean Arktyczny

c. Ocean Atlantycki

d. Morze Bałtyckie

e. Morze Czarne

f. Morze Śródziemne

g. Morze Północne

3. ukierunkowane podejście w niektórych dziedzinach

a. akwakultura (strona internetowa poświęcona rybołówstwu)

b. turystyka nadmorska

c. biotechnologia morska

d. energia oceanu

e. wydobycie z dna morskiego

Dokumenty urzędowe

Więcej informacji

Subskrybuj e-biuletyn

Aktualności

  • 26/05/2014 - Delivering a Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region

    The Baltic Sea agenda for sustainable blue growth, adopted by the European Commission on 16 May 2014, provides a blueprint for harnessing the region’s strengths to boost innovation and growth in the maritime area. Sustainability is an integral part of the plan as it can act as a driver for innovation and more jobs, like in the area of clean shipping.

  • 23/05/2014 - Getting beyond the surface of blue growth potential

    The blue economy is already creating new jobs in Europe but we have only scratched the surface of its potential. We have been thinking about how to build on existing progress and how we can benefit from new research insights to ensure that this blue economy can continue to generate jobs across Europe. Article by Maria Damanaki.

  • 21/05/2014 - Blue growth: Innovating for a sustainable use of our oceans

    Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, European Maritime Day, Bremen.