Tkabbir blu

It-Tkabbir Blu hu strateġija fit-tul li jappoġġa t-tkabbir ekonomiku sostenibbli fis-setturi marini u dawk marittimi kollha kemm huma. Hu jagħraf li l-ibħra u l-oċeani huma muturi tal-ekonomija Ewropea b’potenzjal kbir għall-innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku. Hu l-kontribuzzjoni tal-Politika Marittima Integrata biex jinkisbu l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

L-ekonomija "blu" tirrappreżenta 5.4 miljun impjieg u valur miżjud gross ta’ ftit anqas minn €500 biljun fis-sena. Madankollu, aktar tkabbir ekonomiku hu possibbli f’għadd ta’ oqsma li huma enfasizzati fl-istrateġija.

L-istrateġija tikkonsisti fi tliet komponenti:

1. miżuri ta’ politika marittima integrata speċifiċi

a. it-tagħrif marin sabiex jittejjeb l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-baħar;

b. l-ippjanar spazjali marittimu biex jiġi żgurat appoġġ effiċjenti u maniġġjar sostenibbli tal-attivitajiet fuq il-baħar;

c. is-sorveljanza marittima integrata biex l-awtoritajiet ikollhom stampa aktar ċara ta’ x’qed jiġri fuq il-baħar.

2. strateġiji tal-baċiri tal-baħar biex jiżguraw li l-aħjar taħlita ta’ miżuri tippromwovi tkabbir ekonomiku sostenibbli li jqis
il-fatturi klimatiċi, oċeanografiċi, ekonomiċi, kulturali u soċjali lokali;

a. l-Adrijatiku u l-Baħar Jonju

b. l-Artiku

c. l-Atlantiku

d. il-Baħar Baltiku

e. il-Baħar l-Iswed

f. il-Mediterran

g. il-Baħar tat-Tramuntana

3. approċċ immirat lejn attivitajiet speċifiċi:

a. l-akkwakultura (websajt tas-Sajd)

b. it-turiżmu mal-kosta

c. il-bijoteknoloġija marina

d. l-enerġija oċeanika

e. it-tħaffir f'qiegħ il-baħar

Dokumenti uffiċjali

Aktar informazzjoni

Aħbarijiet

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10

    Coastal Mapping - Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/09

    Sea-basin checkpoints - The aim of the exercise is to determine how current monitoring programmes and data availability meets the needs of public and private users.