Tkabbir blu

It-Tkabbir Blu hu strateġija fit-tul li jappoġġa t-tkabbir ekonomiku sostenibbli fis-setturi marini u dawk marittimi kollha kemm huma. Hu jagħraf li l-ibħra u l-oċeani huma muturi tal-ekonomija Ewropea b’potenzjal kbir għall-innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku. Hu l-kontribuzzjoni tal-Politika Marittima Integrata biex jinkisbu l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

L-ekonomija "blu" tirrappreżenta 5.4 miljun impjieg u valur miżjud gross ta’ ftit anqas minn €500 biljun fis-sena. Madankollu, aktar tkabbir ekonomiku hu possibbli f’għadd ta’ oqsma li huma enfasizzati fl-istrateġija.

L-istrateġija tikkonsisti fi tliet komponenti:

1. miżuri ta’ politika marittima integrata speċifiċi

a. it-tagħrif marin sabiex jittejjeb l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-baħar;

b. l-ippjanar spazjali marittimu biex jiġi żgurat appoġġ effiċjenti u maniġġjar sostenibbli tal-attivitajiet fuq il-baħar;

c. is-sorveljanza marittima integrata biex l-awtoritajiet ikollhom stampa aktar ċara ta’ x’qed jiġri fuq il-baħar.

2. strateġiji tal-baċiri tal-baħar biex jiżguraw li l-aħjar taħlita ta’ miżuri tippromwovi tkabbir ekonomiku sostenibbli li jqis
il-fatturi klimatiċi, oċeanografiċi, ekonomiċi, kulturali u soċjali lokali;

a. l-Adrijatiku u l-Baħar Jonju

b. l-Artiku

c. l-Atlantiku

d. il-Baħar Baltiku

e. il-Baħar l-Iswed

f. il-Mediterran

g. il-Baħar tat-Tramuntana

3. approċċ immirat lejn attivitajiet speċifiċi:

a. l-akkwakultura (websajt tas-Sajd)

b. it-turiżmu mal-kosta

c. il-bijoteknoloġija marina

d. l-enerġija oċeanika

e. it-tħaffir f'qiegħ il-baħar

Dokumenti uffiċjali

Aktar informazzjoni

Fittex

Abbona fin-newsletter elettronika tagħna

Aħbarijiet

  • 26/05/2014 - Delivering a Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region

    The Baltic Sea agenda for sustainable blue growth, adopted by the European Commission on 16 May 2014, provides a blueprint for harnessing the region’s strengths to boost innovation and growth in the maritime area. Sustainability is an integral part of the plan as it can act as a driver for innovation and more jobs, like in the area of clean shipping.

  • 23/05/2014 - Getting beyond the surface of blue growth potential

    The blue economy is already creating new jobs in Europe but we have only scratched the surface of its potential. We have been thinking about how to build on existing progress and how we can benefit from new research insights to ensure that this blue economy can continue to generate jobs across Europe. Article by Maria Damanaki.

  • 21/05/2014 - Blue growth: Innovating for a sustainable use of our oceans

    Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, European Maritime Day, Bremen.