Zilā izaugsme

Zilā izaugsme ir ilgtermiņa stratēģija, lai nostiprinātu ilgtspējīgu izaugsmi jūrlietu jomā un jūras ekonomikas nozarē kopumā. Tajā atzīts, ka jūras un okeāni stimulē Eiropas tautsaimniecību, turklāt tām raksturīgs liels inovatīvs un izaugsmes potenciāls. Integrētā jūrlietu politika palīdz sasniegt gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus.

Jūras nozarē ir 5,4 miljoni darbvietu, un tās bruto pievienotā vērtība tikai nedaudz atpaliek no 500 miljardiem eiro gadā. Vairākām jomām, kas uzsvērtas stratēģijā, piemīt turpmākās izaugsmes potenciāls.

Stratēģija sastāv no trim daļām.

1. Konkrēti integrētās jūrlietu politikas pasākumi:

a) zināšanas par jūru, lai uzlabotu piekļuvi informācijai par jūru,

b) jūras telpas plānošana, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu jūras apsaimniekošanu,

c) integrētā jūras uzraudzība, lai iestādēm būtu pieejama konkrētāka informācija par norisēm jūrā.

2. Jūras baseinu stratēģijas — vispiemērotākais pasākumu kopums, lai veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, kurā ņemti vērā vietējie
klimatiskie, okeanogrāfiskie, ekonomiskie, sociālie un kultūras faktori:

a) Adrijas un Jonijas jūra,

b) Ziemeļu Ledus okeāns,

c) Atlantijas okeāns,

d) Baltijas jūra,

e) Melnā jūra,

f) Vidusjūra,

g) Ziemeļjūra.

3. Konkrētām darbībām pievērsta pieeja:

a) akvakultūra (zivsaimniecības tīmekļa vietne),

b) piekrastes tūrisms,

c) jūras biotehnoloģija,

d) okeāna enerģija,

e) derīgo izrakteņu ieguve jūrā.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Jaunumi

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10

    Coastal Mapping - Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/09

    Sea-basin checkpoints - The aim of the exercise is to determine how current monitoring programmes and data availability meets the needs of public and private users.