Mėlynasis augimas

Mėlynasis augimas – ilgalaikė strategija, kuria siekiama remti tvarų visų jūrų ir jūrininkystės sektorių augimą. Ja pripažįstama, kad jūros ir vandenynai yra Europos ekonomikos varomosios jėgos ir kad šioje srityje yra didžiulis inovacijų ir augimo potencialas. Mėlynuoju augimu vykdant integruotą jūrų politiką padedama siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Mėlynosios ekonomikos sektoriuje yra 5,4 mln. darbo vietų, o per metus joje sukuriama beveik 500 mlrd. eurų bendrosios pridėtinės vertės. Keliose strategijoje išskirtose srityse yra tolesnio augimo galimybių.

Strategiją sudaro trys dalys:

1. specialios integruotos jūrų politikos priemonės:

a) žinios apie jūrą – siekiama pasirūpinti geresnėmis galimybėmis gauti informacijos apie jūrą,

b) jūrų erdvės planavimas – norima užtikrinti veiksmingą ir tvarų veiklos jūroje valdymą,

c) integruotas jūrų stebėjimas – siekiama, kad valdžios institucijos susidarytų geresnį vaizdą, kas vyksta jūroje.

2. jūrų baseinų strategijos, skirtos užtikrinti, kad būtų imamasi tinkamiausių priemonių tvariam augimui skatinti, kuriomis būtų atsižvelgiama į vietos
klimato, okeanografinius, ekonominius, kultūrinius ir socialinius veiksnius:

a) Adrijos ir Jonijos jūrų,

b) Arkties vandenyno,

c) Atlanto vandenyno,

d) Baltijos jūros,

e) Juodosios jūros,

f) Viduržemio jūros,

g) Šiaurės jūros.

3. tikslinis požiūris į konkrečią veiklą:

a) akvakultūra (žuvininkystės svetainė),

b) pakrančių turizmas,

c) jūrų biotechnologijos,

d) vandenyno energija,

e) iškasenų gavyba jūros dugne.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Naujienos

  • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

    Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

  • 13/09/2016 - First Blue Economy Business & Science Forum and awards

    The first Blue Economy Business & Science Forum is currently taking place at the International Maritime Museum of Hamburg (12 and 13 September 2016). This initiative by the European Commission aims at improving cooperation between the public and private sectors so that research results can find their way to the market more quickly.

  • 12/09/2016 - Sustainable blue growth in the Baltic Sea Region

    The Baltic Sea is a hotbed for innovation and competitiveness, the Baltic Sea Region also features a strong tradition of transnational cooperation for working with and for a healthy Baltic Sea. In order to harness these unique characteristics, the Commission is now taking the development of the Baltic Blue Growth Agenda one step further.