Sinine majanduskasv

Sinine majanduskasv on pikaajaline strateegia, et toetada säästvat majanduskasvu mere- ja merendussektoris tervikuna. Strateegias käsitletakse meresid ja ookeane Euroopa majanduse suunajatena, millel on suur innovatsiooni- ja kasvupotentsiaal. Integreeritud merenduspoliitika annab panuse tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisse.

Nn sinine majandus hõlmab 5,4 miljonit töökohta ning tema kogulisandväärtus on veidi väiksem kui 500 miljardit eurot aastas. Täiendav kasv on siiski võimalik mitmetes valdkondades, mis tõstetaksegi strateegias esile.

Strateegia koosneb kolmest osast:

1. integreeritud merenduspoliitika konkreetsed meetmed

a. merealased teadmised mereteabele juurdepääsu parandamiseks;

b. mereruumi planeerimine merel toimuvate tegevuste tõhusa ja säästva haldamise tagamiseks;

c. integreeritud mereseire asutustele merel toimuvast parema ettekujutuse loomiseks.

2. merebasseinistrateegiad kõige kohasemate meetmete tagamiseks säästva arengu edendamisel, mille puhul võetakse arvesse kohalikke
klimaatilisi, okeanograafilisi, majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid tegureid;

a. Aadria meri ja Joonia meri

b. Põhja-Jäämeri

c. Atlandi ookean

d. Läänemeri

e. Must meri

f. Vahemeri

g. Põhjameri

3. suunatud lähenemisviis konkreetsete tegevuste suhtes:

a. vesiviljelus (kalanduse veebisait)

b. rannikuturism

c. merebiotehnoloogia

d. ookeanienergia

e. kaevandamine merepõhjast

Ametlikud dokumendid

Täiendav teave

Otsing

Tellige meie e-uudiskiri

Uudised

  • 26/05/2014 - Delivering a Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region

    The Baltic Sea agenda for sustainable blue growth, adopted by the European Commission on 16 May 2014, provides a blueprint for harnessing the region’s strengths to boost innovation and growth in the maritime area. Sustainability is an integral part of the plan as it can act as a driver for innovation and more jobs, like in the area of clean shipping.

  • 23/05/2014 - Getting beyond the surface of blue growth potential

    The blue economy is already creating new jobs in Europe but we have only scratched the surface of its potential. We have been thinking about how to build on existing progress and how we can benefit from new research insights to ensure that this blue economy can continue to generate jobs across Europe. Article by Maria Damanaki.

  • 21/05/2014 - Blue growth: Innovating for a sustainable use of our oceans

    Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, European Maritime Day, Bremen.