Blå vækst

Blå vækst er den langsigtede strategi, der skal støtte bæredygtig vækst i havsektoren og den maritime sektor som helhed. Den anerkender, at havene er en drivkraft for den europæiske økonomi med et stort potentiale for innovation og vækst. Det er den integrerede havpolitiks bidrag til at nå Europa 2020-strategiens mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Den "blå" økonomi tegner sig for 5,4 millioner job og har en bruttoværditilvækst på næsten 500 milliarder euro om året. Men der kan stadig opnås mere vækst på en række områder, som er understreget i strategien.

Strategien består af tre dele:

1. Særlige foranstaltninger for den integrerede havpolitik

a. viden om havene for at forbedre adgangen til information om havene

b. maritim fysisk planlægning for at sikre en effektiv og bæredygtig forvaltning af aktiviteter på havet

c. integreret havovervågning for at give myndighederne et bedre billede af, hvad der foregår på havet

2. Havområdestrategier for at sikre den mest hensigtsmæssige sammensætning af tiltag til at fremme bæredygtig vækst, som tager hensyn til lokale
klimatiske, oceanografiske, økonomiske, kulturelle og sociale faktorer

a. Adriaterhavet og Det Joniske Hav

b. Det Nordlige Ishav

c. Atlanterhavet

d. Østersøen

e. Sortehavet

f. Middelhavet

g. Nordsøen

3. Målrettet indsats over for specifikke aktiviteter:

a. akvakultur (webstedet for fiskeri)

b. kystturisme

c. havbioteknologi

d. havenergi

e. havminedrift

Officielle dokumenter

Læs mere

Søgning

Tilmeld dig e-nyhedsbrevet

Nyheder

  • 26/05/2014 - Delivering a Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region

    The Baltic Sea agenda for sustainable blue growth, adopted by the European Commission on 16 May 2014, provides a blueprint for harnessing the region’s strengths to boost innovation and growth in the maritime area. Sustainability is an integral part of the plan as it can act as a driver for innovation and more jobs, like in the area of clean shipping.

  • 23/05/2014 - Getting beyond the surface of blue growth potential

    The blue economy is already creating new jobs in Europe but we have only scratched the surface of its potential. We have been thinking about how to build on existing progress and how we can benefit from new research insights to ensure that this blue economy can continue to generate jobs across Europe. Article by Maria Damanaki.

  • 21/05/2014 - Blue growth: Innovating for a sustainable use of our oceans

    Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, European Maritime Day, Bremen.