Modrý růst

Modrý růst je dlouhodobá strategie na podporu udržitelného růstu v námořním odvětví jako celku. S moři a oceány je spojen velký potenciál v oblasti inovací a růstu, a proto jsou považovány za důležitou součást evropského hospodářství. Strategií Modrý růst se integrovaná námořní politika snaží přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Tzv. „modrá“ ekonomika zaměstnává 5,4 milionu pracovníků a představuje hrubou přidanou hodnotu ve výši téměř 500 miliard eur ročně. V řadě oblastí, které jsou ve strategii zdůrazněny, se však předpokládá další rozvoj.

Strategie se skládá ze tří prvků:

1. specifická opatření integrované námořní politiky

a. znalosti v námořní oblasti – lepší přístup k informacím o mořích a oceánech

b. námořní územní plánování – efektivní a udržitelné řízení námořních činností

c. integrovaný dohled nad mořským prostředím – větší přehled orgánů dohledu nad děním v námořních oblastech.

2. strategie pro jednotlivé oblasti moří a oceánů s cílem co nejlépe zkombinovat opatření podporující udržitelný růst v místních
klimatických, oceánografických, hospodářských, kulturních a společenských podmínkách

a. Jaderské a Jónské moře

b. Severní ledový oceán

c. Atlantský oceán

d. Baltské moře

e. Černé moře

f. Středozemní moře

g. Severní moře

3. cílených přístup ke konkrétním činnostem:

a. akvakultura (internetová stránka o rybářství)

b. cestovní ruch v přímořských oblastech

c. mořská biotechnologie

d. energie moří a oceánů

e. těžba surovin z mořského dna

Úřední dokumenty

Další informace

Vyhledávání

Aktuality

  • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

    Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

  • 13/09/2016 - First Blue Economy Business & Science Forum and awards

    The first Blue Economy Business & Science Forum is currently taking place at the International Maritime Museum of Hamburg (12 and 13 September 2016). This initiative by the European Commission aims at improving cooperation between the public and private sectors so that research results can find their way to the market more quickly.

  • 12/09/2016 - Sustainable blue growth in the Baltic Sea Region

    The Baltic Sea is a hotbed for innovation and competitiveness, the Baltic Sea Region also features a strong tradition of transnational cooperation for working with and for a healthy Baltic Sea. In order to harness these unique characteristics, the Commission is now taking the development of the Baltic Blue Growth Agenda one step further.