Blå bioteknik

Vad är det?

Svampdjur, biologisk mångfald och morfotyper. AV Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE (NOAA Photo Library: reef3859)

Det marina livet har anpassat sig till den extrema havsmiljön. Blå bioteknik handlar om att utforska och utnyttja olika marina organismer för att utveckla nya produkter.

Varför behövs EU-insatser?

Genom att utforska havens biologiska mångfald kan vi utveckla nya läkemedel eller industriella enzymer som kan klara extrema förhållanden och som därför har stort ekonomiskt värde. På lång sikt förväntas sektorn skapa högkvalificerade jobb och ge betydande möjligheter nedströms.

Vi har nu den teknik som krävs för att utforska havet och genomföra DNA-sekvensering för att analysera livet. En samlad EU-insats på detta tidiga stadium kan tillsammans med EU-ländernas egna insatser skapa en kritisk massa. Därigenom kan man stimulera tillväxten och underlätta tillgången till konkurrenskraftiga nischmarknader samtidigt som man minskar riskerna för havsmiljön.

Officiella dokument

Mer information

Forskning

Havsfrågor

Nyheter

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum