Niebieska biotechnologia

Podstawowe informacje

Gąbki: różnorodność biologiczna i morfotypy. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA Photo Library: reef3859)

Gatunki morskie dostosowały się do ekstremalnych warunków życia w morzu. Tzw. niebieska biotechnologia zajmuje się badaniem różnych organizmów morskich i ich wykorzystaniem do tworzenia nowych produktów.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Badanie morskiej różnorodności biologicznej może umożliwić nam opracowanie nowych leków lub enzymów przemysłowych, które mogą działać w ekstremalnych warunkach i które mają duże znaczenie gospodarcze. W perspektywie długoterminowej przewiduje się, że sektor ten stworzy miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz że otworzą się przed nim znaczne dalsze możliwości rozwoju.

Obecnie dysponujemy podwodną technologią umożliwiającą badanie morza i sekwencjonowanie DNA w celu bliższego poznania lokalnych form życia. Działania ze strony UE na tym wczesnym etapie w połączeniu z wysiłkami krajów UE mają zapewnić masę krytyczną i tym samym pobudzić wzrost gospodarczy, ułatwić dostęp do konkurencyjnych rynków niszowych oraz zapobiec zagrożeniom dla środowiska morskiego.

Dokumenty urzędowe

Więcej informacji

Badania naukowe

Gospodarka morska

Aktualności

  • 24/05/2016 - Aquaculture in the EU - Tapping into Blue Growth

    A new infographic is on-line

  • 24/05/2016 - European Maritime Day - taking Blue Growth to the next level

    Blue growth is here to stay, concluded the 1200 marine and maritime economy stakeholders who gathered in Turku, Finland, last week to celebrate the 9th edition of the European Maritime Days. “A sustainable marine economy is not a dream, it is a reality”, said Commissioner Karmenu Vella in the Opening Session of the conference. “Across Europe – he went on - people are working hard on innovation and pushing boundaries”. European Commission Vice-President Katainen listed a number of blue economy projects already selected for EFSI support, stressing the importance of new investments for all maritime innovations.

  • 23/05/2016 - The way forward for European aquaculture: high-level seminar in Brussels

    In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.