Zilā biotehnoloģija

Kas ir zilā biotehnoloģija?

Sūkļu bioloģiskā daudzveidība un morfoloģiskie tipi. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA fotogrāfiju krājums: reef3859)

Jūras fauna un flora ir pielāgojušās dzīvei ekstrēmos vides apstākļos, kādi sastopami jūrā. Zilā biotehnoloģija ir saistīta ar dažādu jūras organismu izpēti un tās rezultātu izmantošanu jaunu produktu izstrādē.

Kāpēc jārīkojas ES līmenī?

Jūras bioloģiskās daudzveidības pētījumi mums, iespējams, ļaus izstrādāt jaunas zāles vai rūpnieciskos fermentus, kas spētu pretoties ārkārtas apstākļiem un kam attiecīgi būtu augsta ekonomiskā vērtība. Ilgtermiņā gaidāms, ka šī nozare spēs piedāvāt darbvietas, kur būs vajadzīga augsta kvalifikācija, un vērienīgas uzņēmējdarbības iespējas.

Pašlaik mūsu rīcībā ir zemūdens tehnoloģija, ar kuru varam izpētīt jūru un veikt DNS sekvenēšanu, lai analizētu dzīvības formas jūrā. Ja šajā agrīnajā posmā ES, saskaņoti rīkojoties, apvienotu visu ES valstu centienus, tas radītu paātrinājumu šajā jomā, stimulētu izaugsmi un atvieglotu piekļuvi tirgus nišām, kur valda konkurence, tanī pat laikā nepieļaujot jūras vides apdraudējumu.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Pētniecība

Jūrlietas

Jaunumi

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum