Zilā biotehnoloģija

Kas ir zilā biotehnoloģija?

Sūkļu bioloģiskā daudzveidība un morfoloģiskie tipi. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA fotogrāfiju krājums: reef3859)

Jūras fauna un flora ir pielāgojušās dzīvei ekstrēmos vides apstākļos, kādi sastopami jūrā. Zilā biotehnoloģija ir saistīta ar dažādu jūras organismu izpēti un tās rezultātu izmantošanu jaunu produktu izstrādē.

Kāpēc jārīkojas ES līmenī?

Jūras bioloģiskās daudzveidības pētījumi mums, iespējams, ļaus izstrādāt jaunas zāles vai rūpnieciskos fermentus, kas spētu pretoties ārkārtas apstākļiem un kam attiecīgi būtu augsta ekonomiskā vērtība. Ilgtermiņā gaidāms, ka šī nozare spēs piedāvāt darbvietas, kur būs vajadzīga augsta kvalifikācija, un vērienīgas uzņēmējdarbības iespējas.

Pašlaik mūsu rīcībā ir zemūdens tehnoloģija, ar kuru varam izpētīt jūru un veikt DNS sekvenēšanu, lai analizētu dzīvības formas jūrā. Ja šajā agrīnajā posmā ES, saskaņoti rīkojoties, apvienotu visu ES valstu centienus, tas radītu paātrinājumu šajā jomā, stimulētu izaugsmi un atvieglotu piekļuvi tirgus nišām, kur valda konkurence, tanī pat laikā nepieļaujot jūras vides apdraudējumu.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Pētniecība

Jūrlietas

Jaunumi

  • 01/09/2015 - The Arctic's Unique Role in Influencing the Global Climate

    Intervention by Karmenu Vella, European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, at the Global Leadership in the Arctic: Cooperation, Innovation, Engagement and Resilience (GLACIER) conference in Anchorage, USA

  • 01/09/2015 - Commissioner Vella addresses ministers at Arctic conference

    EU Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, has travelled to Alaska this week, highlighting the strategic importance of the Arctic region as the Arctic Ocean becomes increasingly "ice-free" and accessible.

  • 26/08/2015 - Commissioner Vella welcomes 82 million investment package for the Lithuanian fisheries sector

    The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.