Zilā biotehnoloģija

Kas ir zilā biotehnoloģija?

Sūkļu bioloģiskā daudzveidība un morfoloģiskie tipi. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA fotogrāfiju krājums: reef3859)

Jūras fauna un flora ir pielāgojušās dzīvei ekstrēmos vides apstākļos, kādi sastopami jūrā. Zilā biotehnoloģija ir saistīta ar dažādu jūras organismu izpēti un tās rezultātu izmantošanu jaunu produktu izstrādē.

Kāpēc jārīkojas ES līmenī?

Jūras bioloģiskās daudzveidības pētījumi mums, iespējams, ļaus izstrādāt jaunas zāles vai rūpnieciskos fermentus, kas spētu pretoties ārkārtas apstākļiem un kam attiecīgi būtu augsta ekonomiskā vērtība. Ilgtermiņā gaidāms, ka šī nozare spēs piedāvāt darbvietas, kur būs vajadzīga augsta kvalifikācija, un vērienīgas uzņēmējdarbības iespējas.

Pašlaik mūsu rīcībā ir zemūdens tehnoloģija, ar kuru varam izpētīt jūru un veikt DNS sekvenēšanu, lai analizētu dzīvības formas jūrā. Ja šajā agrīnajā posmā ES, saskaņoti rīkojoties, apvienotu visu ES valstu centienus, tas radītu paātrinājumu šajā jomā, stimulētu izaugsmi un atvieglotu piekļuvi tirgus nišām, kur valda konkurence, tanī pat laikā nepieļaujot jūras vides apdraudējumu.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Pētniecība

Jūrlietas

Jaunumi

  • 24/05/2016 - Aquaculture in the EU - Tapping into Blue Growth

    A new infographic is on-line

  • 24/05/2016 - European Maritime Day - taking Blue Growth to the next level

    Blue growth is here to stay, concluded the 1200 marine and maritime economy stakeholders who gathered in Turku, Finland, last week to celebrate the 9th edition of the European Maritime Days. “A sustainable marine economy is not a dream, it is a reality”, said Commissioner Karmenu Vella in the Opening Session of the conference. “Across Europe – he went on - people are working hard on innovation and pushing boundaries”. European Commission Vice-President Katainen listed a number of blue economy projects already selected for EFSI support, stressing the importance of new investments for all maritime innovations.

  • 23/05/2016 - The way forward for European aquaculture: high-level seminar in Brussels

    In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.