Merebiotehnoloogia

Mis see on?

Käsnade bioloogiline mitmekesisus ja morfoloogilised tüübid. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA fotokogu: reef3859)

Mereelustik on kohanenud meres esinevate väga erinevate tingimustega toime tulema. Merebiotehnoloogia tegeleb erinevate meres leiduvate organismide uurimise ja kasutamisega, eesmärgiga luua uusi tooteid.

Milleks võtta meetmeid ELi tasandil?

Mere bioloogilise mitmekesisuse uurimine võimaldab meil luua uusi ravimeid või tööstuslikke ensüüme, mis peavad vastu äärmuslikes tingimustes ning millel on seega suur majanduslik väärtus. Pikas perspektiivis pakub asjaomane sektor eeldatavasti tööd kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele ning suurepäraseid kasutusvõimalusi.

Meil on nüüd mereelustiku analüüsimiseks olemas tehnoloogia veealusteks uuringuteks ja DNA sekveneerimiseks. Kooskõlastatud ELi meetmed ühendatakse varases etapis ELi liikmesriikide jõupingutustega, et luua vastav kriitiline mass ning stimuleerida niimoodi majanduskasvu ja tõhustada juurdepääsu konkurentsivõimelistele nišiturgudele, vältides samal ajal merekeskkonna ohtuseadmist.

Ametlikud dokumendid

Täiendav teave

Teadusuuringud

Merendus

Uudised

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum