Γαλάζια βιοτεχνολογία

Τι σημαίνει;

Βιοποικιλότητα και μορφότυποι σπόγγων. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA Photo Library: reef3859)

Η θαλάσσια ζωή έχει προσαρμοστεί ώστε να αναπτύσσεται στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα. Ως γαλάζια βιοτεχνολογία εννούμε την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των διάφορων θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Γιατί χρειάζεται δράση σε επίπεδο ΕΕ;

Η εξερεύνηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή βιομηχανικών ενζύμων ανθεκτικών σε ακραίες συνθήκες και, κατά συνέπεια, μεγάλης οικονομικής αξίας. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι ο τομέας αυτός θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και σημαντικές ανάντη ευκαιρίες.

Διαθέτουμε πλέον την υποβρύχια τεχνολογία που χρειάζεται για να εξερευνήσουμε τη θάλασσα και να προσδιορίζουμε την αλληλουχία του DNA για να αναλύουμε τη θαλάσσια ζωή. Η συντονισμένη δράση της ΕΕ σε αυτό το αρχικό στάδιο θα συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών ώστε να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα για την τόνωση της ανάπτυξης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ανταγωνιστικές εξειδικευμένες αγορές καθώς και για την αποφυγή των κινδύνων που απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον.

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερα

Έρευνα

Θαλάσσια πολιτική

Ειδήσεις

  • 29/09/2014 - Atlantic Stakeholder Platform, 2 December 2014, Porto - Call for Workshops

    The European Commission is inviting stakeholders to share their practical knowledge and ideas for projects to implement the Atlantic Action Plan at the Stakeholder Platform conference to be held on 2 December 2014 in Porto, Portugal. The dadline for submission is 24 October 2014.

  • 02/09/2014 - Consultation on streamlining EU funding in the European Arctic

    Deadline: 01/12/2014

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.