Blå bioteknologi

Hvad er blå bioteknologi?

Havsvampediversitet og morfotyper. Af Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA fotobibliotek: reef3859)

Livet i havet har tilpasset sig, så det kan trives under de ekstreme forhold, der findes i havet. Blå bioteknologi beskæftiger sig med udforskning og udnyttelse af de mange forskelligartede havorganismer med henblik på at udvikle nye produkter.

Hvorfor på EU-niveau?

Udforskningen af biodiversiteten i havet kan hjælpe os med at udvikle nye lægemidler eller industrielle enzymer, der kan modstå ekstreme forhold, og som derfor er af høj økonomisk værdi. På lang sigt forventes det, at sektoren vil kunne tilbyde højt kvalificerede jobs og betydelige afledte muligheder.

Vi råder nu over den undervandsteknologi, der skal til for at udforske havet og gennemføre DNA-sekvensering for at undersøge livet i havet. Fælles tiltag på EU-plan på dette tidlige stadie samler EU-landenes indsats, så der skabes en kritisk masse, hvilket vil sætte gang i væksten og fremme adgangen til konkurrencedygtige nichemarkeder, samtidig med at vi undgår at skade havmiljøet.

Officielle dokumenter

Læs mere

Forskning

Maritime anliggender

Nyheder

  • 01/09/2015 - The Arctic's Unique Role in Influencing the Global Climate

    Intervention by Karmenu Vella, European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, at the Global Leadership in the Arctic: Cooperation, Innovation, Engagement and Resilience (GLACIER) conference in Anchorage, USA

  • 01/09/2015 - Commissioner Vella addresses ministers at Arctic conference

    EU Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, has travelled to Alaska this week, highlighting the strategic importance of the Arctic region as the Arctic Ocean becomes increasingly "ice-free" and accessible.

  • 26/08/2015 - Commissioner Vella welcomes 82 million investment package for the Lithuanian fisheries sector

    The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.