Modrá biotechnologie

O co se jedná?

Biologická rozmanitost a polymorfismus houbovců. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA Photo Library: reef3859)

Život v moři se přizpůsobil extrémním podmínkám mořského prostředí a vzkvétá. Modrá biotechnologie se zabývá průzkumem a možným využitím různorodých mořských živočichů v zájmu vývoje nových produktů.

Proč jsou potřeba opatření úrovni EU?

Zkoumání biologické rozmanitosti moří by nám mohlo pomoci při vývoji nových léčiv nebo průmyslových enzymů, které jsou schopny odolat extrémním podmínkám, a tudíž mají vysokou ekonomickou hodnotu. V dlouhodobém horizontu se očekává, že odvětví přinese pracovní příležitosti pro vysoce kvalifikované zaměstnance a zajímavé příležitosti v návazných činnostech.

Nyní již máme k dispozici potřebnou podmořskou technologii pro průzkum moří a analýzu jejich života na základě sekvenování DNA. Společná opatření ze strany EU v této rané fázi propojí úsilí členských zemí za účelem získání potřebných zdrojů. Tím se podpoří růst a usnadní přístup na konkurenční nikové trhy, aniž by vznikla rizika pro mořské prostředí.

Oficiální dokumenty

Další informace

Výzkum

Námořní záležitosti

Vyhledávání

Aktuality

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum