Сини биотехнологии

Какво представляват сините биотехнологии?

Биоразнообразие и морфотипове на сюнгерите. От Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA Photo Library: reef3859)

Морската флора и фауна се адаптират за живот в крайно разноборазните условия в морето. Сините биотехнологии са насочени към проучването и използването на възникналите в резултат на това разнообразни морски организми, за да бъдат разработени нови продукти.

Защо са необходими действия на равнище ЕС?

Проучването на морското биоразнообразие може да ни даде възможност за разработване на нови лекарства или промишлени ензими, които да издържат на екстремни условия и които в резултат на това да имат висока икономическа стойност. В дългосрочен план се очаква този сектор да предлага работни места за висококвалифицирани кадри и значителни възможности надолу по веригата.

В момента разполагаме с подводна технология за изследване на морето и за извършване на четене на ДНК, за да анализираме живите организми в моретата. Съгласувани действия на ЕС на този ранен етап подкрепят усилията на страните членки, за да се осигури критична маса, а оттук - да бъде стимулиран растежа и улеснен достъпа до конкурентни пазарни ниши, като в същото време се избягват рисковете за морската околна среда.

Официални документи

Допълнителна информация

Научни изследвания

Морско дело

Новини

  • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

    Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

  • 27/09/2016 - EU celebrates World Tourism Day with new funding for coastal tourism

    With global competition in tourism fiercer than ever, European coastal regions have to become creative to stay ahead of the game. As Europe joins in the celebrations on this year's World Tourism Day, the EU is therefore deepening its commitment to developing tourism in our coastal and maritime regions.

  • 22/09/2016 - European Coast Guard Function Forum meets in London

    The eighth plenary session of the European Coast Guard Function Forum (ECGFF) is taking place in London on 20-22 September.