Upphandling och bidrag

Upphandling av varor och tjänster – anbudsomgångar

EU-kommissionen köper varor och tjänster av leverantörer som väljs ut genom konkurrensutsatt upphandling. Efter anbudsomgången tecknar kommissionen ett kontrakt med det företag som lagt det bästa budet.

Vad finns det för kontrakt?

Inom fiske och havsfrågor letar kommissionen främst efter leverantörer som kan göra studier eller informations- och kommunikationsjobb.

Hur lämnar jag anbud?

Gå regelbundet in på vår webbplats för att se om det finns nya

I dokumentationen till varje omgång kan du läsa hur man gör.

Projektbidrag – ansökningsomgångar

Kommissionen ger ekonomiskt stöd till specifika projekt inom fiske och havsfrågor (t.ex. forskning). Efter ansökningsomgången beviljar kommissionen bidrag till de projekt som bäst uppfyller urvalskriterierna.

Hur söker jag?

Gå regelbundet in på vår webbplats för att se om det finns nya

I dokumentationen till varje omgång kan du läsa hur man gör.

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Beskrivning

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

> Läs mer om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Hur söker jag?

Sök hos din nationella fiskerimyndighet pdf - 141 KB [141 KB] .

Statligt stöd till fiskerinäringen

Beskrivning

Statligt stöd ges i form av nationellt eller regionalt stöd.

Läs mer om statligt stöd till fiskerinäringen.

Hur söker jag?

Sök hos regeringen i ditt land.

Allmän information om EU-finansiering

 

 

Nyheter

  • 12/10/2015 - Commissioner Vella visits China on 12-15 October

    EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella is making his first official visit to China this week. The visit is an opportunity to facilitate further the EU's cooperation with China and allow for the development of cooperation in environmental, maritime and fisheries policy.

  • 08/10/2015 - First regional cruise stakeholders dialogue make growth sustainable!

    The European Commission is promoting a structured dialogue on cruise tourism to enhance synergies in the sector, as announced in its Communication "A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism". The dialogue targets best practice sharing in innovation, competitiveness and sustainability strategies.

  • 06/10/2015 - How to foster blue growth in the Baltic Sea region?

    Baltic Sea stakeholders and authorities met today to discuss how to foster blue growth and develop an innovative and sustainable maritime economy in the region. The ultimate aim: developing a master plan for blue growth in the Baltic.