Upphandling och bidrag

Upphandling av varor och tjänster – anbudsomgångar

EU-kommissionen köper varor och tjänster av leverantörer som väljs ut genom konkurrensutsatt upphandling. Efter anbudsomgången tecknar kommissionen ett kontrakt med det företag som lagt det bästa budet.

Vad finns det för kontrakt?

Inom fiske och havsfrågor letar kommissionen främst efter leverantörer som kan göra studier eller informations- och kommunikationsjobb.

Hur lämnar jag anbud?

Gå regelbundet in på vår webbplats för att se om det finns nya

I dokumentationen till varje omgång kan du läsa hur man gör.

Projektbidrag – ansökningsomgångar

Kommissionen ger ekonomiskt stöd till specifika projekt inom fiske och havsfrågor (t.ex. forskning). Efter ansökningsomgången beviljar kommissionen bidrag till de projekt som bäst uppfyller urvalskriterierna.

Hur söker jag?

Gå regelbundet in på vår webbplats för att se om det finns nya

I dokumentationen till varje omgång kan du läsa hur man gör.

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Beskrivning

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

> Läs mer om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Hur söker jag?

Sök hos din nationella fiskerimyndighet pdf - 147 KB [147 KB] .

Statligt stöd till fiskerinäringen

Beskrivning

Statligt stöd ges i form av nationellt eller regionalt stöd.

Läs mer om statligt stöd till fiskerinäringen.

Hur söker jag?

Sök hos regeringen i ditt land.

Allmän information om EU-finansiering

 

 

Nyheter

  • 22/05/2015 - European Maritime Day 2015, Piraeus: Exploring the potential of ports and coasts for Maritime Growth

    European Maritime Day 2015 will take place between 28 and 31 May 2015 in Piraeus, Greece. The event will bring together Europes maritime community around the theme of ports and coasts as engines for Blue Growth.

  • 21/05/2015 - Better fish for farms

    Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.

  • 20/05/2015 - EU Bathing Water Quality report: Europeans continue enjoying high-quality waters

    The Commission and the European Environment Agency published today the annual bathing water quality report, which compares the quality of bathing water sampled at more than 21 000 coastal and inland bathing sites across the EU in 2014.