Možnosti financiranja

Naročila storitev in blaga – javni razpisi

Evropska komisija kupuje blago in storitve od pogodbenikov, ki so izbrani z javnim razpisom. Komisija podpiše pogodbo o dobavi blaga in storitev s podjetjem, ki predloži najboljšo ponudbo.

Vrste pogodb

V pomorskih zadevah in ribištvu Komisija predvsem išče pogodbenike, ki opravljajo študije ali informacijske in komunikacijske dejavnosti.

Predložitev ponudbe

Redno obiskujete naše spletišče, kjer objavljamo:

V vsakem razpisu so natančna navodila za prijavo.

Nepovratna sredstva za projekte – javni razpisi

Evropska komisija z nepovratnimi sredstvi podpira določene projekte (npr.: znanstvene raziskave) v pomorskih zadevah in ribištvu. Sredstva prejmejo projekti, ki najbolje izpolnjujejo razpisne pogoje.

Prijava na razpis

Redno obiskujete naše spletišče, kjer objavljamo:

V vsakem razpisu so natančna navodila za prijavo.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Predstavitev sklada

S sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo se lahko ribiška industrija in obalne skupnosti prilagodijo spremenjenim razmeram, gospodarsko preživijo ter ostanejo okolju prijazne.

Več o Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Prijava

Prijavite se pri nacionalnem organu za ribištvo pdf - 141 KB [141 KB] .

Državna pomoč za ribiško industrijo

Predstavitev pomoči

Nacionalne ali regionalne subvencije.

Več o državni pomoči za ribiško industrijo.

Prijava

Prijavite se pri pristojnem nacionalnem organu.

Splošne informacije o financiranju EU

 

 

Iskanje

Novice

  • 02/05/2016 - Call for proposals - DG ENV/MSFD Second Cycle

    Implementation of the Second Cycle of the Marine Strategy Framework Directive: achieving coherent, coordinated and consistent updates of the determinations of Good Environmental Status, initial assessments and environmental targets.

  • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

    Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

  • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

    Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.