Možnosti financiranja

Naročila storitev in blaga – javni razpisi

Evropska komisija kupuje blago in storitve od pogodbenikov, ki so izbrani z javnim razpisom. Komisija podpiše pogodbo o dobavi blaga in storitev s podjetjem, ki predloži najboljšo ponudbo.

Vrste pogodb

V pomorskih zadevah in ribištvu Komisija predvsem išče pogodbenike, ki opravljajo študije ali informacijske in komunikacijske dejavnosti.

Predložitev ponudbe

Redno obiskujete naše spletišče, kjer objavljamo:

V vsakem razpisu so natančna navodila za prijavo.

Nepovratna sredstva za projekte – javni razpisi

Evropska komisija z nepovratnimi sredstvi podpira določene projekte (npr.: znanstvene raziskave) v pomorskih zadevah in ribištvu. Sredstva prejmejo projekti, ki najbolje izpolnjujejo razpisne pogoje.

Prijava na razpis

Redno obiskujete naše spletišče, kjer objavljamo:

V vsakem razpisu so natančna navodila za prijavo.

Evropski sklad za ribištvo

Predstavitev sklada

S sredstvi Evropskega sklada za ribištvo se lahko ribiška industrija in obalne skupnosti prilagodijo spremenjenim razmeram, gospodarsko preživijo ter ostanejo okolju prijazne.

Več o evropskem skladu za ribištvo.

Prijava

Prijavite se pri nacionalnem organu za ribištvo pdf - 147 KB [147 KB] .

Državna pomoč za ribiško industrijo

Predstavitev pomoči

Nacionalne ali regionalne subvencije.

Več o državni pomoči za ribiško industrijo.

Prijava

Prijavite se pri pristojnem nacionalnem organu.

Splošne informacije o financiranju EU

 

 

Iskanje

Novice

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum