Možnosti financovania

Zákazky na tovary a služby – výzvy na predkladanie ponúk

Európska komisia nakupuje tovary a služby od dodávateľov vybraných prostredníctvom verejného obstarávania formou súťaže. Po výzve na predkladanie ponúk Komisia podpíše dodávateľskú zmluvu s organizáciou, ktorá predloží najlepšiu ponuku.

Aké zákazky sú k dispozícii?

V oblasti námorných záležitostí a rybného hospodárstva Komisia najčastejšie hľadá dodávateľov na vykonanie štúdií alebo informačných a komunikačných činností.

Ako predložiť ponuku?

Pravidelne sledujte naše webové stránky, kde nájdete informácie o:

V každej výzve sa nachádzajú úplne pokyny o účasti na predkladaní ponúk.

Granty na projekty – výzvy na predkladanie návrhov

Európska komisia poskytuje finančné granty na podporu špecifických projektov (napr. vedeckého výskumu) týkajúcich sa námorných záležitostí a rybného hospodárstva. Po výzve na predkladanie návrhov Komisia udelí finančnú podporu projektom, ktoré najlepšie spĺňajú výberové kritériá.

Ako sa uchádzať?

Pravidelne sledujte naše webové stránky, kde nájdete informácie o:

V každej výzve sa nachádzajú úplne pokyny o účasti na predkladaní návrhov.

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)

Čo to je?

Fond EFRH poskytuje finančné prostriedky rybárskemu priemyslu a pobrežným spoločenstvám, pomocou ktorých sa môžu lepšie prispôsobovať meniacim sa podmienkam a dosahovať lepšiu hospodársku odolnosť a ekologickú udržateľnosť.

> Ďalšie informácie o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (EFRH).

Ako sa uchádzať?

Podajte žiadosť na svoj vnútroštátny orgán v oblasti rybného hospodárstva pdf - 147 KB [147 KB] .

Štátna pomoc pre rybársky priemysel

Čo to je?

Národné alebo regionálne dotácie.

Ďalšie informácie o štátnej pomoci pre rybársky priemysel.

Ako sa uchádzať?

Žiadosti podávajte vláde svojej krajiny.

Všeobecné informácie o financovaní z EÚ

 

 

Aktuality

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum