Opportunitajiet ta' finanzjament

Kuntratti għal servizzi u prodotti – Sejħiet għall-offerti

Il-Kummissjoni Ewropea tixtri prodotti u servizzi mingħand kuntratturi, magħżulin permezz ta' sejħiet għall-offerti kompetittivi. Wara sejħa għall-offerti, il-Kummissjoni tiffirma kuntratt ta' forniment mal-kumpanija li tissottometti l-aħjar offerta.

X'kuntratti huma disponibbli?

Għall-affarijiet marittimi u sajd, il-Kummissjoni ta' spiss tkun qed tfittex kuntratturi biex iwettqu studji jew attivitajiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni.

Kif għandi nissottometti offerta?

Iċċekkja l-websajt tagħna b'mod regolari għal:

Kull sejħa tagħti l-istruzzjonijiet sħaħ dwar kif għandha tintefa' l-offerta.

Għotjiet ta' flus għall-proġetti - Sejħa għall-proposti

Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi għotjiet ta' finanzjament biex ikunu appoġġati proġetti speċifiċi (pereżempju r-riċerka xjentifika) relatati mal-affarijiet marittimi u mas-sajd. Wara sejħa għall-proposti, il-Kummissjoni se tagħti finanzjament għall-proġetti li jissodisfaw bl-aħjar mod il-kriterji ta' għażla tagħha.

Kif nista' napplika?

Iċċekkja l-websajt tagħna b'mod regolari għal:

Kull sejħa tagħti l-istruzzjonijiet sħaħ dwar kif għandha ssir l-applikazzjoni.

Il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES)

X’inhu kopert?

Il-FES jipprovdi finanzjament għall-industrija tas-sajd u l-komunitajiet tal-kosta biex jgħinhom jadattaw għall-kundizzjonijiet li jinbidlu u jsiru ekonomikament b'saħħithom u ekoloġikament sostenibbli.

> Aktar informazzjoni dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES).

Kif nista' napplika?

Applika għand l-awtorità nazzjonali tas-sajd pdf - 147 KB [147 KB] .

Għajnuna mill-istat għall-industrija tas-sajd

X’inhu kopert?

Sussidji nazzjonali jew reġjonali.

Aktar informazzjoni dwar l-għajnuna mill-istat għall-industrija tas-sajd.

Kif nista' napplika?

Applika għand il-gvern nazzjonali tiegħek.

Informazzjoni ġenerali dwar il-finanzjament tal-UE

 

 

Aħbarijiet

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10

    Coastal Mapping - Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.