Iespējas saņemt finansējumu

Preču un pakalpojumu piegādes līgumi — publiskais iepirkums

Eiropas Komisija iepērk preces un pakalpojumus no piegādātājiem, kas izraudzīti konkursa kārtībā. Kad konkursa procedūra ir galā, Komisija paraksta piegādes līgumu ar uzņēmumu, kas iesniedzis vislabāko piedāvājumu.

Par ko mēdz būt līgumi?

Jūrlietu un zivsaimniecības jomā Komisija visbiežāk meklē līgumpartnerus, kas veiktu pētījumus vai sniegtu informācijas un komunikāciju pakalpojumus.

Kā iesniegt piedāvājumu?

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsit aktuālo informāciju:

Katrā konkursa paziņojumā ir sīki norādījumi, kā iesniegt piedāvājumu.

Dotācijas projektiem — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Eiropas Komisija piedāvā finanšu dotācijas konkrētu projektu atbalstam (piemēram, zinātniskās pētniecības jomā), kas saistīti ar jūrlietām un zivsaimniecību. Pēc izsludinātā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus Komisija piešķirs finansējumu projektiem, kas vislabāk atbilst atlases kritērijiem.

Kā var pieteikties?

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsit aktuālo informāciju:

Katrā uzaicinājumā ir sīki norādījumi, kā iesniegt pieteikumu.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Kas tas ir?

No Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.

> Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Kā var pieteikties?

Iesniedziet pieteikumu jūsu valsts zivsaimniecības pārvaldē pdf - 141 KB [141 KB] .

Valsts atbalsts zivsaimniecības nozarei

Kas tas ir?

Valstu vai reģionu subsīdijas.

Plašāka informācija par valsts atbalstu zivsaimniecības nozarei.

Kā var pieteikties?

Iesniedziet pieteikumu jūsu valsts valdībā.

Vispārīga informācija par ES finansējumu

 

 

Jaunumi

  • 24/05/2016 - Aquaculture in the EU - Tapping into Blue Growth

    A new infographic is on-line

  • 24/05/2016 - European Maritime Day - taking Blue Growth to the next level

    Blue growth is here to stay, concluded the 1200 marine and maritime economy stakeholders who gathered in Turku, Finland, last week to celebrate the 9th edition of the European Maritime Days. “A sustainable marine economy is not a dream, it is a reality”, said Commissioner Karmenu Vella in the Opening Session of the conference. “Across Europe – he went on - people are working hard on innovation and pushing boundaries”. European Commission Vice-President Katainen listed a number of blue economy projects already selected for EFSI support, stressing the importance of new investments for all maritime innovations.

  • 23/05/2016 - The way forward for European aquaculture: high-level seminar in Brussels

    In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.