Iespējas saņemt finansējumu

Preču un pakalpojumu piegādes līgumi — publiskais iepirkums

Eiropas Komisija iepērk preces un pakalpojumus no piegādātājiem, kas izraudzīti konkursa kārtībā. Kad konkursa procedūra ir galā, Komisija paraksta piegādes līgumu ar uzņēmumu, kas iesniedzis vislabāko piedāvājumu.

Par ko mēdz būt līgumi?

Jūrlietu un zivsaimniecības jomā Komisija visbiežāk meklē līgumpartnerus, kas veiktu pētījumus vai sniegtu informācijas un komunikāciju pakalpojumus.

Kā iesniegt piedāvājumu?

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsit aktuālo informāciju:

Katrā konkursa paziņojumā ir sīki norādījumi, kā iesniegt piedāvājumu.

Dotācijas projektiem — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Eiropas Komisija piedāvā finanšu dotācijas konkrētu projektu atbalstam (piemēram, zinātniskās pētniecības jomā), kas saistīti ar jūrlietām un zivsaimniecību. Pēc izsludinātā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus Komisija piešķirs finansējumu projektiem, kas vislabāk atbilst atlases kritērijiem.

Kā var pieteikties?

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsit aktuālo informāciju:

Katrā uzaicinājumā ir sīki norādījumi, kā iesniegt pieteikumu.

Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)

Kas tas ir?

No Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.

> Plašāka informācija par Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF)

Kā var pieteikties?

Iesniedziet pieteikumu jūsu valsts zivsaimniecības pārvaldē pdf - 147 KB [147 KB] .

Valsts atbalsts zivsaimniecības nozarei

Kas tas ir?

Valstu vai reģionu subsīdijas.

Plašāka informācija par valsts atbalstu zivsaimniecības nozarei.

Kā var pieteikties?

Iesniedziet pieteikumu jūsu valsts valdībā.

Vispārīga informācija par ES finansējumu

 

 

Jaunumi

  • 17/12/2014 - A European action plan for safe and secure seas

    EU ministers have backed a set of actions to make Europe's seas safer and to protect the EUs maritime security interests from the threats which it faces. The Action Plan, part of the EU's Maritime Security Strategy adopted in June 2014, takes a cross-border and cross-sector approach to confronting the seaborne perils which the EU is confronted with. The plan is also central to the EU's commitment to boost the maritime economy since investments in the European maritime domain can only be prosperous if the seas are safe and secure.

  • 03/12/2014 - Atlantic stakeholder conference in Porto on 20 January 2015

    As part of the implementation of the Atlantic Action Plan, the European Commission invites stakeholders to share their practical knowledge and ideas at the Atlantic Stakeholder Platform conference. Registration is now open.

  • 28/11/2014 - Be a part of European Maritime Day 2015

    Ahead of the 8th annual European Maritime Day Conference, to be held in Piraeus, Greece, on 28 and 29 May next year, the European Commission is organising two information sessions for anyone wanting to get involved in the conference.