Iespējas saņemt finansējumu

Preču un pakalpojumu piegādes līgumi — publiskais iepirkums

Eiropas Komisija iepērk preces un pakalpojumus no piegādātājiem, kas izraudzīti konkursa kārtībā. Kad konkursa procedūra ir galā, Komisija paraksta piegādes līgumu ar uzņēmumu, kas iesniedzis vislabāko piedāvājumu.

Par ko mēdz būt līgumi?

Jūrlietu un zivsaimniecības jomā Komisija visbiežāk meklē līgumpartnerus, kas veiktu pētījumus vai sniegtu informācijas un komunikāciju pakalpojumus.

Kā iesniegt piedāvājumu?

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsit aktuālo informāciju:

Katrā konkursa paziņojumā ir sīki norādījumi, kā iesniegt piedāvājumu.

Dotācijas projektiem — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Eiropas Komisija piedāvā finanšu dotācijas konkrētu projektu atbalstam (piemēram, zinātniskās pētniecības jomā), kas saistīti ar jūrlietām un zivsaimniecību. Pēc izsludinātā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus Komisija piešķirs finansējumu projektiem, kas vislabāk atbilst atlases kritērijiem.

Kā var pieteikties?

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsit aktuālo informāciju:

Katrā uzaicinājumā ir sīki norādījumi, kā iesniegt pieteikumu.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Kas tas ir?

No Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.

> Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Kā var pieteikties?

Iesniedziet pieteikumu jūsu valsts zivsaimniecības pārvaldē pdf - 141 KB [141 KB] .

Valsts atbalsts zivsaimniecības nozarei

Kas tas ir?

Valstu vai reģionu subsīdijas.

Plašāka informācija par valsts atbalstu zivsaimniecības nozarei.

Kā var pieteikties?

Iesniedziet pieteikumu jūsu valsts valdībā.

Vispārīga informācija par ES finansējumu

 

 

Jaunumi

  • 12/10/2015 - Commissioner Vella visits China on 12-15 October

    EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella is making his first official visit to China this week. The visit is an opportunity to facilitate further the EU's cooperation with China and allow for the development of cooperation in environmental, maritime and fisheries policy.

  • 08/10/2015 - First regional cruise stakeholders dialogue make growth sustainable!

    The European Commission is promoting a structured dialogue on cruise tourism to enhance synergies in the sector, as announced in its Communication "A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism". The dialogue targets best practice sharing in innovation, competitiveness and sustainability strategies.

  • 06/10/2015 - How to foster blue growth in the Baltic Sea region?

    Baltic Sea stakeholders and authorities met today to discuss how to foster blue growth and develop an innovative and sustainable maritime economy in the region. The ultimate aim: developing a master plan for blue growth in the Baltic.