Finansavimo galimybės

Paslaugų ir prekių pirkimo sutartys. Konkursai

Europos Komisija prekes ir paslaugas perka iš rangovų, atrinktų surengus konkursus. Konkursui pasibaigus, Komisija pasirašo paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartį su įmone, pateikusia geriausią pasiūlymą.

Kokios sutartys sudaromos?

Jūrų reikalų ir žuvininkystės srityje Komisija dažniausiai ieško rangovų, kurie atliktų tyrimus, arba vykdytų informavimo ir ryšių veiklą.

Kaip teikti pasiūlymus?

Reguliariai lankykitės mūsų svetainėje ir sužinokite apie:

Skelbiant kiekvieną konkursą pateikiami išsamūs nurodymai, kaip teikti pasiūlymus.

Projektams skiriamos dotacijos. Kvietimai teikti paraiškas

Europos Komisija skiria dotacijas paremti konkretiems projektams (pvz., mokslinių tyrimų), susijusiems su jūrų reikalais ir žuvininkyste. Po kvietimo teikti paraiškas Komisija skirs lėšų projektams, kurie geriausiai atitiks jos atrankos kriterijus.

Kaip teikti paraišką?

Reguliariai lankykitės mūsų svetainėje ir sužinokite apie:

Skelbiant kiekvieną kvietimą teikti paraiškas pateikiami išsamūs nurodymai, kaip tai daryti.

Europos žuvininkystės fondas (EŽF)

Kas yra EŽF?

Iš EŽF skiriama lėšų žuvininkystės sektoriui ir pakrančių bendruomenėms siekiant joms padėti prisitaikyti prie kintančių sąlygų, tapti ekonomiškai tvirtomis ir ekologiškai tvariomis.

> Daugiau informacijos apie Europos žuvininkystės fondą.

Kaip teikti paraišką?

Kreipkitės į savo nacionalinę už žuvininkystę atsakingą instituciją pdf - 147 KB [147 KB] .

Valstybės pagalba žuvininkystės sektoriui

Kas tai?

Tai nacionalinės arba regioninės subsidijos.

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbą žuvininkystės sektoriui.

Kaip teikti paraišką?

Teikite paraišką savo šalies vyriausybei.

Bendra informacija apie ES finansavimą

 

 

Naujienos

  • 02/09/2014 - Consultation on streamlining EU funding in the European Arctic

    Deadline: 01/12/2014

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning