Rahoitusmahdollisuudet

Palveluiden ja tavaroiden hankintasopimukset – Tarjouspyynnöt

Euroopan komissio ostaa alihankkijoilta tavaroita ja palveluja tarjouskilpailujen avulla. Hankintasopimukset tehdään tarjouskilpailussa kulloinkin parhaan tarjouksen tehneen yrityksen kanssa.

Mitä hankintasopimuksia on tarjolla?

Meri- ja kalastusasioiden osalta komissio etsii alihankkijoita yleensä selvitysten tekemistä tai tiedotuksen hoitamista varten.

Kuinka tarjous jätetään?

Käy säännöllisesti seuraavilla sivuillamme:

Kussakin tarjouspyynnössä annetaan tarkat ohjeet tarjouksen tekemisestä.

Hankeavustukset – Ehdotuspyynnöt

Euroopan komissio antaa rahoitusta meri- ja kalastusasioihin liittyville yksittäisille hankkeille (esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen alalla). Rahoitusta annetaan ehdotuspyyntöjen perusteella valintakriteerit parhaiten täyttäville hankkeille.

Miten hakeminen tapahtuu?

Käy säännöllisesti seuraavilla sivuillamme:

Kussakin ehdotuspyynnössä annetaan tarkat ohjeet ehdotuksen tekemisestä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Rahaston tehtävä

EMKR myöntää rahoitusta kalastusalalle ja rannikkoyhteisöille. Rahoituksella niitä autetaan mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin ja parantamaan taloudellista vakauttaan ja ekologista kestävyyttään.

Lisätietoa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Miten hakeminen tapahtuu?

Hakemukset on lähetettävä kansalliselle kalastusviranomaiselle pdf - 138 KB [138 KB] .

Kalatalousalan valtiontuki

Mitä tämä on?

Julkinen tuki voi olla kansallista tai alueellista.

Lisätietoa kalatalousalan valtiontuesta.

Miten hakeminen tapahtuu?

Hakemukset on lähetettävä kansalliselle ministeriölle.

Yleistä tietoa EU:n rahoituksesta

 

 

Haku

Uutiset