Rahoitusmahdollisuudet

Palveluiden ja tavaroiden hankintasopimukset – Tarjouspyynnöt

Euroopan komissio ostaa alihankkijoilta tavaroita ja palveluja tarjouskilpailujen avulla. Hankintasopimukset tehdään tarjouskilpailussa kulloinkin parhaan tarjouksen tehneen yrityksen kanssa.

Mitä hankintasopimuksia on tarjolla?

Meri- ja kalastusasioiden osalta komissio etsii alihankkijoita yleensä selvitysten tekemistä tai tiedotuksen hoitamista varten.

Kuinka tarjous jätetään?

Käy säännöllisesti seuraavilla sivuillamme:

Kussakin tarjouspyynnössä annetaan tarkat ohjeet tarjouksen tekemisestä.

Hankeavustukset – Ehdotuspyynnöt

Euroopan komissio antaa rahoitusta meri- ja kalastusasioihin liittyville yksittäisille hankkeille (esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen alalla). Rahoitusta annetaan ehdotuspyyntöjen perusteella valintakriteerit parhaiten täyttäville hankkeille.

Miten hakeminen tapahtuu?

Käy säännöllisesti seuraavilla sivuillamme:

Kussakin ehdotuspyynnössä annetaan tarkat ohjeet ehdotuksen tekemisestä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Rahaston tehtävä

EMKR myöntää rahoitusta kalastusalalle ja rannikkoyhteisöille. Rahoituksella niitä autetaan mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin ja parantamaan taloudellista vakauttaan ja ekologista kestävyyttään.

Lisätietoa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Miten hakeminen tapahtuu?

Hakemukset on lähetettävä kansalliselle kalastusviranomaiselle pdf - 141 KB [141 KB] .

Kalatalousalan valtiontuki

Mitä tämä on?

Julkinen tuki voi olla kansallista tai alueellista.

Lisätietoa kalatalousalan valtiontuesta.

Miten hakeminen tapahtuu?

Hakemukset on lähetettävä kansalliselle ministeriölle.

Yleistä tietoa EU:n rahoituksesta

 

 

Haku

Uutiset

  • 08/10/2015 - First regional cruise stakeholders dialogue make growth sustainable!

    The European Commission is promoting a structured dialogue on cruise tourism to enhance synergies in the sector, as announced in its Communication "A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism". The dialogue targets best practice sharing in innovation, competitiveness and sustainability strategies.

  • 06/10/2015 - How to foster blue growth in the Baltic Sea region?

    Baltic Sea stakeholders and authorities met today to discuss how to foster blue growth and develop an innovative and sustainable maritime economy in the region. The ultimate aim: developing a master plan for blue growth in the Baltic.

  • 05/10/2015 - Our Ocean conference: Commissioner Vella sets out EU measures to preserve the world's oceans

    Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today announced a set of actions that will include a major political initiative on international ocean governance next year. Based on a wide public consultation and listening tour, this initiative reaffirms the European Commission's commitment to better international ocean governance and will strengthen the EUs external action in this regard.