Rahastamisvõimalused

Teenuste ja kaupadega seotud lepingud – pakkumiskutsed

Euroopa Komisjon ostab kaupu ja teenuseid sisse alltöövõtjatelt, kes valitakse välja konkursi raames. Pakkumiskutsemenetluse lõppedes kirjutab komisjon alla tarnelepingule ettevõtjaga, kes esitab parima pakkumise.

Milliseid lepinguid pakutakse?

Merenduse ja kalanduse valdkonnas otsib komisjon kõige sagedamini alltöövõtjaid uuringute läbiviimiseks või teavitus- ja teabevahetustegevuse teostamiseks.

Kuidas pakkumist esitada?

Vaadake regulaarselt meie veebisaidilt:

Iga pakkumiskutse juures on esitatud konkreetsed juhised.

Toetused projektidele – konkursikutsed

Euroopa Komisjon pakub rahalisi toetusi merenduse ja kalandusega seotud konkreetsetele projektidele (nt teadusuuringud). Konkursikutsemenetluse lõppedes pakub komisjon rahalisi vahendeid projektidele, mis vastavad kõige paremini tema valikukriteeriumidele.

Kuidas taotleda?

Vaadake regulaarselt meie veebisaidilt:

Iga konkursikutse juures on esitatud konkreetsed juhised.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Mis see on?

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

> Rohkem teavet Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) kohta.

Kuidas taotleda?

Esitage taotlus oma kohalikule kalandusasutusele pdf - 141 KB [141 KB] .

Riigiabi kalandustööstusele

Mis see on?

Riiklikud ja piirkondlikud toetused.

Rohkem teavet riigiabi kohta kalandustööstuses.

Kuidas taotleda?

Esitage taotlus oma liikmesriigi valitsusele.

Üldine teave ELi poolse rahastamise kohta

 

 

Uudised

  • 08/10/2015 - First regional cruise stakeholders dialogue make growth sustainable!

    The European Commission is promoting a structured dialogue on cruise tourism to enhance synergies in the sector, as announced in its Communication "A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism". The dialogue targets best practice sharing in innovation, competitiveness and sustainability strategies.

  • 06/10/2015 - How to foster blue growth in the Baltic Sea region?

    Baltic Sea stakeholders and authorities met today to discuss how to foster blue growth and develop an innovative and sustainable maritime economy in the region. The ultimate aim: developing a master plan for blue growth in the Baltic.

  • 05/10/2015 - Our Ocean conference: Commissioner Vella sets out EU measures to preserve the world's oceans

    Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today announced a set of actions that will include a major political initiative on international ocean governance next year. Based on a wide public consultation and listening tour, this initiative reaffirms the European Commission's commitment to better international ocean governance and will strengthen the EUs external action in this regard.