Rahastamisvõimalused

Teenuste ja kaupadega seotud lepingud – pakkumiskutsed

Euroopa Komisjon ostab kaupu ja teenuseid sisse alltöövõtjatelt, kes valitakse välja konkursi raames. Pakkumiskutsemenetluse lõppedes kirjutab komisjon alla tarnelepingule ettevõtjaga, kes esitab parima pakkumise.

Milliseid lepinguid pakutakse?

Merenduse ja kalanduse valdkonnas otsib komisjon kõige sagedamini alltöövõtjaid uuringute läbiviimiseks või teavitus- ja teabevahetustegevuse teostamiseks.

Kuidas pakkumist esitada?

Vaadake regulaarselt meie veebisaidilt:

Iga pakkumiskutse juures on esitatud konkreetsed juhised.

Toetused projektidele – konkursikutsed

Euroopa Komisjon pakub rahalisi toetusi merenduse ja kalandusega seotud konkreetsetele projektidele (nt teadusuuringud). Konkursikutsemenetluse lõppedes pakub komisjon rahalisi vahendeid projektidele, mis vastavad kõige paremini tema valikukriteeriumidele.

Kuidas taotleda?

Vaadake regulaarselt meie veebisaidilt:

Iga konkursikutse juures on esitatud konkreetsed juhised.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Mis see on?

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

> Rohkem teavet Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) kohta.

Kuidas taotleda?

Esitage taotlus oma kohalikule kalandusasutusele pdf - 141 KB [141 KB] .

Riigiabi kalandustööstusele

Mis see on?

Riiklikud ja piirkondlikud toetused.

Rohkem teavet riigiabi kohta kalandustööstuses.

Kuidas taotleda?

Esitage taotlus oma liikmesriigi valitsusele.

Üldine teave ELi poolse rahastamise kohta

 

 

Uudised

  • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

    Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

  • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

    Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

  • 28/04/2016 - Conference on the blue economy of the Black Sea, Odessa, Ukraine

    Registration is now open