Възможности за финансиране

Обществени поръчки за услуги и стоки - Покани за участие в търг

Европейската комисия купува стоки и услуги от изпълнители, избрани чрез конкурентни тръжни процедури. След покана за участие в търг Комисията ще подпише договор за доставка с предприятието, представило най-добрата оферта.

Какви обществени поръчки са достъпни?

В областта на морското дело и рибарството Комисията най-често търси изпълнители за извършване на проучвания или на информационни и комуникационни дейности.

Как да подам оферта?

Проверявайте редовно нашия уебсайт за:

Във всяка покана ще има подробни инструкции как да направите оферта.

Безвъзмездни помощи за проекти – Покани за представяне на предложения

Европейската комисия предоставя безвъзмездни помощи за финансиране на конкретни проекти (например научни изследвания) в областта на морското дело и рибарството. След покана за представяне на предложения Комисията ще предостави финансиране на проектите, които в най-голяма степен отговарят на критериите за подбор.

Как да кандидатствам?

Проверявайте редовно нашия уебсайт за:

Във всяка покана ще има подробни инструкции как да кандидатствате.

Европейски фонд за рибарство (ЕФР)

Какво представлява той?

Европейският фонд за рибарство предоставя финансиране на риболовната индустрия и живеещите по крайбрежието общности, за да им помогне да се адаптират към променящите се условия и да станат икономически и екологично устойчиви.

> Още информация за Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

Как да кандидатствам?

Кандидатствайте пред вашия национален орган в областта на рибарството pdf - 147 KB [147 KB] .

Държавна помощ за риболовната промишленост

Какво представлява тя?

Национални или регионални субсидии.

Още информация за държавната помощ за риболовната промишленост.

Как да кандидатствам?

Кандидатствайте пред правителството на вашата страна.

Обща информация за финансирането от ЕС

 

 

Новини