Възможности за финансиране

Обществени поръчки за услуги и стоки - Покани за участие в търг

Европейската комисия купува стоки и услуги от изпълнители, избрани чрез конкурентни тръжни процедури. След покана за участие в търг Комисията ще подпише договор за доставка с предприятието, представило най-добрата оферта.

Какви обществени поръчки са достъпни?

В областта на морското дело и рибарството Комисията най-често търси изпълнители за извършване на проучвания или на информационни и комуникационни дейности.

Как да подам оферта?

Проверявайте редовно нашия уебсайт за:

Във всяка покана ще има подробни инструкции как да направите оферта.

Безвъзмездни помощи за проекти – Покани за представяне на предложения

Европейската комисия предоставя безвъзмездни помощи за финансиране на конкретни проекти (например научни изследвания) в областта на морското дело и рибарството. След покана за представяне на предложения Комисията ще предостави финансиране на проектите, които в най-голяма степен отговарят на критериите за подбор.

Как да кандидатствам?

Проверявайте редовно нашия уебсайт за:

Във всяка покана ще има подробни инструкции как да кандидатствате.

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Какво представлява той?

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) предоставя финансиране на риболовната индустрия и живеещите по крайбрежието общности, за да им помогне да се адаптират към променящите се условия и да станат икономически и екологично устойчиви.

> Още информация за Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Как да кандидатствам?

Кандидатствайте пред вашия национален орган в областта на рибарството pdf - 147 KB [147 KB] .

Държавна помощ за риболовната промишленост

Какво представлява тя?

Национални или регионални субсидии.

Още информация за държавната помощ за риболовната промишленост.

Как да кандидатствам?

Кандидатствайте пред правителството на вашата страна.

Обща информация за финансирането от ЕС

 

 

Новини

  • 06/07/2015 - Maritime clusters unlock benefits of cooperation for the blue economy

    A strong economy in Europe needs a strong and sustainable maritime sector and by forging connections between science, education and business, maritime clusters can help make this happen. This was the key message that Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, shared at a meeting of the European Network of Maritime Clusters (ENMC) on Thursday, 2nd July. The ENMC represents most of Europe's maritime industries via 17 national clusters.

  • 01/07/2015 - Selection procedure for Temporary Agents in the fields of fisheries science and marine/maritime sciences

    The European Commission is organising a selection procedure to fill five administrator posts at AD8 level within the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), in the fields of fisheries science and marine/maritime sciences. Deadline for applications: 31.07.2015.

  • 29/06/2015 - EU funds floats for better ocean data

    The European Commission has last week awarded a grant of almost 4 million to the European research infrastructure for observing the oceans. The funds will be used to add 150 Argo floats to the project's portfolio in the next two years.