Pogosta vprašanja o celostni pomorski politiki EU
 1. Kaj obravnava celostna pomorska politika?
 2. Imate vprašanje v zvezi s posameznim področjem (piratstvo, proizvodnja energije na morju, morsko okolje itd.)?
 3. Zakaj je Evropska unija vključena v urejanje pomorskih zadev?
 4. Ali celostna pomorska politika posega v pristojnosti držav članic EU?
 5. Kaj je treba vedeti o razvoju celostne pomorske politike?

1. Kaj obravnava celostna pomorska politika?

Celostna pomorska politika si prizadeva za zagotovitev usklajenega ukrepanja na področju upravljanja morij in obalnih območij. Ukrepi se nanašajo na naslednja področja:

2. Imate vprašanje v zvezi s posameznim področjem (denimo piratstvo, proizvodnja energije na morju, morsko okolje itd.)?

Več informacij o posameznih pomorskih sektorjih ali dejavnostih, denimo pomorskih prevozih, ladjedelništvu, ribištvu, regionalnem razvoju, morskem okolju, piratstvu ali proizvodnji energije na morju, boste našli v razdelku s priporočenimi povezavami.

3. Zakaj je Evropska unija vključena v urejanje pomorskih zadev?

 • Evropsko unijo obdaja pet morij in dva ocena.
 • Habitati rib, morski ekosistemi, promet in varnostni problemi ne poznajo meja, zato je treba ta vprašanja obravnavati na ravni EU.
 • Po pogodbah lahko EU ukrepa na številnih področjih, ki vplivajo na pomorske dejavnosti (ribištvo, okolje, promet, pomorska varnost in nadzor, raziskave, industrijska politika itd.).
 • Kar 90 % zunanje trgovine EU in skoraj 40 % trgovine med državami članicami poteka po morju. Vedno več podatkov kaže, da je pomorski promet energijsko varčnejši od cestnega in zato okolju prijaznejši. Skupaj s premestitvijo proizvodnih dejavnosti zunaj Evrope je to pomemben izziv za evropsko gospodarstvo, naša pristanišča in pomorski promet.
 • Za razvoj pomorske znanosti, raziskav in novih tehnologij is tem bolj trajnostno uporabo morij potrebujemo znatna finančna sredstva. Za ustvarjanje sinergije med deležniki so potrebna večja prizadevanja na vseh ravneh EU.

4. Ali celostna pomorska politika posega v pristojnosti držav članic EU?

Tako kot na drugih področjih Evropska unija tudi v pomorskih zadevah ukrepa samo takrat, kadar je ukrepanje na ravni EU učinkovitejše od ukrepov posameznih držav članic (po načelu subsidiarnosti).

5. Kaj je treba vedeti o razvoju celostne pomorske politike?

Začetek celostne pomorske politike sega v leto 2007, ko je bilo zaključeno obširno javno posvetovanje. Vse uradne dokumente in informacije o napredku pri izvajanju ukrepov boste našli na spletni strani o celostni pomorski politiki.

Iskanje

Novice

 • 24/05/2016 - Aquaculture in the EU - Tapping into Blue Growth

  A new infographic is on-line

 • 24/05/2016 - European Maritime Day - taking Blue Growth to the next level

  Blue growth is here to stay, concluded the 1200 marine and maritime economy stakeholders who gathered in Turku, Finland, last week to celebrate the 9th edition of the European Maritime Days. “A sustainable marine economy is not a dream, it is a reality”, said Commissioner Karmenu Vella in the Opening Session of the conference. “Across Europe – he went on - people are working hard on innovation and pushing boundaries”. European Commission Vice-President Katainen listed a number of blue economy projects already selected for EFSI support, stressing the importance of new investments for all maritime innovations.

 • 23/05/2016 - The way forward for European aquaculture: high-level seminar in Brussels

  In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.