Najczęściej zadawane pytania na temat zintegrowanej polityki morskiej
 1. Jaki jest cel zintegrowanej polityki morskiej i jakie obszary pokrywa?
 2. Jak rozwiązywane są konkretne problemy dotyczące np. piractwa, energii morskiej, transportu, środowiska morskiego?
 3. Dlaczego UE zajmuje się polityką morską?
 4. Czy zintegrowana polityka morska narusza kompetencje państw UE?
 5. Jak rozwija się zintegrowana polityka morska?

1. Jaki jest cel zintegrowanej polityki morskiej i jakie obszary pokrywa?

Zintegrowana polityka morska ma zagwarantować, że ​​polityka dotycząca mórz i wybrzeży opracowywana jest w sposób spójny. Obejmuje następujące obszary:

2. Jak rozwiązywane są konkretne problemy dotyczące np. piractwa, energii morskiej, transportu, środowiska morskiego?

Jeśli jesteś zainteresowany działaniami w konkretnych sektorach morskich, takich jak transport morski, przemysł stoczniowy, rybołówstwo, rozwój regionalny, środowisko morskie, piractwo, energia morska, sprawdź polecane przez nas linki, które prowadzą do właściwych źródeł informacji.

3. Dlaczego UE zajmuje się polityką morską?

 • Terytorium UE jest otoczone przez pięć mórz i dwa oceany.
 • Kwestie dotyczące siedlisk ryb, ekosystemów morskich, transportu czy bezpieczeństwa mają wymiar ponadnarodowy. Dlatego muszą być rozpatrywane na szczeblu UE.
 • Na mocy traktatów UE może podejmować działania w obszarach, które mają wpływ na działalność związaną z morzem (rybołówstwo, środowisko, transport, bezpieczeństwo morskie i środki jego zapewnienia, badania naukowe, polityka przemysłowa itp.).
 • 90 proc. handlu zagranicznego UE i prawie 40 proc. handlu w obrębie UE odbywa się drogą morską. Rośnie świadomość, że transport morski jest bardziej paliwooszczędny niż transport drogowy, a zatem bardziej przyjazny dla środowiska. Te tendencje wraz z przeniesieniem działalności produkcyjnej poza Europę stanowią poważne wyzwanie dla gospodarki europejskiej, portów UE i transportu morskiego.
 • Niezbędne są znaczne nakłady finansowe na rzecz rozwoju nauki oraz badań naukowych dotyczących morza oraz opracowywania nowych technologii służących zrównoważonemu wykorzystaniu mórz. Aby stworzyć synergię między wszystkimi zainteresowanymi stronami, potrzebny jest wysiłek na wszystkich szczeblach UE.

4. Czy zintegrowana polityka morska narusza kompetencje państw UE?

Podobnie jak w przypadku innych obszarów polityki UE podejmuje działania tylko wtedy, gdy wspólne działanie jest skuteczniejsze niż gdyby dane państwo członkowskie podjęłoby je w pojedynkę (jest to tzw. zasada pomocniczości).

5. Jak rozwija się zintegrowana polityka morska?

Zintegrowana polityka morska powstała w 2007 roku po przeprowadzeniu szerokozakrojonych konsultacji publicznych. Na stronie poświęconej zintegrowanej polityce morskiej można znaleźć wszystkich oficjalne dokumenty oraz informacje dotyczące rozwoju polityki w tym obszarze.

Aktualności

 • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

  Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

 • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

  Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

 • 28/04/2016 - Conference on the blue economy of the Black Sea, Odessa, Ukraine

  Registration is now open