Mogħdija tan-navigazzjoni

Mistoqsijiet Frekwenti dwar il-politika marittima integrata
 1. Dwar xiex inhi l-politika marittima integrata?
 2. Xi ngħidu għall-kwistjonijiet speċifiċi tas-settur (il-piraterija, l-enerġija off-shore, it-trasport tal-merkanzija, l-ambjent marittimu, eċċ)?
 3. Għaliex l-UE hi involuta fl-affarijiet marittimi?
 4. Il-politika marittima integrata għandha effett fuq il-poteri tal-pajjiżi tal-UE?
 5. X'inhuma l-punti ewlenin tal-politika marittima integrata?

1. Dwar xiex inhi l-politika marittima integrata?

Il-politika marittima integrata tiżgura li l-politiki relatati mal-baħar u mal-kosta jiġu żviluppati b'mod koerenti. Oqsma ta' politika:

2. Xi ngħidu għall-kwistjonijiet speċifiċi tas-settur (pereżempju dwar il-piraterija, l-enerġija off-shore, it-trasport tal-merkanzija, l-ambjent marittimu)?

Jekk int interessat fil-politiki li jittrattaw setturi u attivitajiet marittimi speċifiċi, bħat-trasport tal-merkanzija, il-bini tal-bastimenti, is-sajd, l-iżvilupp reġjonali, l-ambjent marittimu, il-piraterija, l-enerġija off-shore, iċċekkja l-links li qed nirrikkmandaw: huma għandhom iwassluk għal sorsi rilevanti ta' informazzjoni.

3. Għaliex l-UE hi involuta fl-affarijiet marittimi?

 • L-UE hi mdawra b'ħames ibħra u żewġ oċeani.
 • L-ambjenti naturali tal-ħut u l-ekosistemi ma jiqfux mal-fruntieri, lanqas mal-problemi tat-trasport u tas-sigurtà. Dawn il-kwistjonijiet għandhom ikunu ttrattati fil-livell tal-UE.
 • It-Trattati tal-UE jagħtu lill-UE l-poter li taġixxi permezz ta' bosta politiki li jħallu impatt fuq l-attivitajiet tal-baħar (is-sajd, l-ambjent, it-trasport, is-sigurezza u s-sigurtà marittima, ir-riċerka, il-politika industrijali, eċċ).
 • 90% tal-kummerċ barrani tal-UE u viċin 40% tal-kummerċ fi ħdan l-UE jinġarru fuq il-baħar. Qed jikber l-għarfien li t-trasport marittimu jagħmel użu aktar effiċjenti mill-fjuwil mit-trasport stradali, u għalhekk ma jagħmilx daqstant ħsara lill-ambjent. Dan, flimkien mar-rilokazzjoni ta' attivitajiet ta' manifattura barra l-Ewropa, ħoloq sfidi kbar għall-ekonomija Ewropea, għall-portijiet tagħna u għas-settur tat-trasport marittimu.
 • Kemm ix-xjenza u r-riċerka marittima kif ukoll it-teknoloġiji l-ġodda għal użu aktar sostenibbli jeħtiġilhom finanzjament sostanzjali. Meħtieġ aktar sforz fil-livelli kollha tal-UE biex jinħolqu sinerġiji fost l-atturi kollha kkonċernati.

4. Il-politika marittima integrata għandha effett fuq il-poteri tal-pajjiżi tal-UE?

Hawn, bħal politiki oħrajn, l-UE taġixxi biss meta l-azzjoni konġunta hi aktar effettiva milli kull stat membru jaġixxi individwalment (dan hu l-prinċipju tas-"sussidjarjetà").

5. X'inhuma l-punti ewlenin tal-politika marittima integrata?

Il-politika marittima integrata kienet stabbilita fl-2007 wara konsultazzjoni pubblika wiesgħa. Għandek aċċess għad-dokumenti uffiċjali kollha u tista' ssegwi l-iżviluppi tal-politika fil-paġna tal-Politika Marittima Integrata.

Aħbarijiet

 • 24/05/2016 - Aquaculture in the EU - Tapping into Blue Growth

  A new infographic is on-line

 • 24/05/2016 - European Maritime Day - taking Blue Growth to the next level

  Blue growth is here to stay, concluded the 1200 marine and maritime economy stakeholders who gathered in Turku, Finland, last week to celebrate the 9th edition of the European Maritime Days. “A sustainable marine economy is not a dream, it is a reality”, said Commissioner Karmenu Vella in the Opening Session of the conference. “Across Europe – he went on - people are working hard on innovation and pushing boundaries”. European Commission Vice-President Katainen listed a number of blue economy projects already selected for EFSI support, stressing the importance of new investments for all maritime innovations.

 • 23/05/2016 - The way forward for European aquaculture: high-level seminar in Brussels

  In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.