Mogħdija tan-navigazzjoni

Mistoqsijiet Frekwenti dwar il-politika marittima integrata
 1. Dwar xiex inhi l-politika marittima integrata?
 2. Xi ngħidu għall-kwistjonijiet speċifiċi tas-settur (il-piraterija, l-enerġija off-shore, it-trasport tal-merkanzija, l-ambjent marittimu, eċċ)?
 3. Għaliex l-UE hi involuta fl-affarijiet marittimi?
 4. Il-politika marittima integrata għandha effett fuq il-poteri tal-pajjiżi tal-UE?
 5. X'inhuma l-punti ewlenin tal-politika marittima integrata?

1. Dwar xiex inhi l-politika marittima integrata?

Il-politika marittima integrata tiżgura li l-politiki relatati mal-baħar u mal-kosta jiġu żviluppati b'mod koerenti. Oqsma ta' politika:

2. Xi ngħidu għall-kwistjonijiet speċifiċi tas-settur (pereżempju dwar il-piraterija, l-enerġija off-shore, it-trasport tal-merkanzija, l-ambjent marittimu)?

Jekk int interessat fil-politiki li jittrattaw setturi u attivitajiet marittimi speċifiċi, bħat-trasport tal-merkanzija, il-bini tal-bastimenti, is-sajd, l-iżvilupp reġjonali, l-ambjent marittimu, il-piraterija, l-enerġija off-shore, iċċekkja l-links li qed nirrikkmandaw: huma għandhom iwassluk għal sorsi rilevanti ta' informazzjoni.

3. Għaliex l-UE hi involuta fl-affarijiet marittimi?

 • L-UE hi mdawra b'ħames ibħra u żewġ oċeani.
 • L-ambjenti naturali tal-ħut u l-ekosistemi ma jiqfux mal-fruntieri, lanqas mal-problemi tat-trasport u tas-sigurtà. Dawn il-kwistjonijiet għandhom ikunu ttrattati fil-livell tal-UE.
 • It-Trattati tal-UE jagħtu lill-UE l-poter li taġixxi permezz ta' bosta politiki li jħallu impatt fuq l-attivitajiet tal-baħar (is-sajd, l-ambjent, it-trasport, is-sigurezza u s-sigurtà marittima, ir-riċerka, il-politika industrijali, eċċ).
 • 90% tal-kummerċ barrani tal-UE u viċin 40% tal-kummerċ fi ħdan l-UE jinġarru fuq il-baħar. Qed jikber l-għarfien li t-trasport marittimu jagħmel użu aktar effiċjenti mill-fjuwil mit-trasport stradali, u għalhekk ma jagħmilx daqstant ħsara lill-ambjent. Dan, flimkien mar-rilokazzjoni ta' attivitajiet ta' manifattura barra l-Ewropa, ħoloq sfidi kbar għall-ekonomija Ewropea, għall-portijiet tagħna u għas-settur tat-trasport marittimu.
 • Kemm ix-xjenza u r-riċerka marittima kif ukoll it-teknoloġiji l-ġodda għal użu aktar sostenibbli jeħtiġilhom finanzjament sostanzjali. Meħtieġ aktar sforz fil-livelli kollha tal-UE biex jinħolqu sinerġiji fost l-atturi kollha kkonċernati.

4. Il-politika marittima integrata għandha effett fuq il-poteri tal-pajjiżi tal-UE?

Hawn, bħal politiki oħrajn, l-UE taġixxi biss meta l-azzjoni konġunta hi aktar effettiva milli kull stat membru jaġixxi individwalment (dan hu l-prinċipju tas-"sussidjarjetà").

5. X'inhuma l-punti ewlenin tal-politika marittima integrata?

Il-politika marittima integrata kienet stabbilita fl-2007 wara konsultazzjoni pubblika wiesgħa. Għandek aċċess għad-dokumenti uffiċjali kollha u tista' ssegwi l-iżviluppi tal-politika fil-paġna tal-Politika Marittima Integrata.

Aħbarijiet

 • 10/02/2016 - Vacancy at WCPFC | Information Communications and Technology (ICT) Manager

  The Western and Central Pacific Fisheries Commission is looking for an ICT Manager for its secretariat in Micronesia. Deadline for applications: 29 February 2016.

 • 09/02/2016 - New European Maritime and Fisheries Fund kicks off in the UK

  Fisheries, aquaculture and maritime projects in the UK are one step closer to receiving support from the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), following the official EMFF launch event in Poole this week. The UK is set to receive €243 million of EU funds for the period 2014-2020.

 • 08/02/2016 - New fi-compass events open for registration

  A new series of advisory seminars about using financial instruments (such as loans, bank guarantees, venture capital and other equity instruments) in the European Structural and Investment Funds is now open for registration.