Spørgsmål og svar om den integrerede havpolitik
 1. Hvad er formålet med den integrerede havpolitik?
 2. Hvad med sektorspecifikke spørgsmål (pirateri, offshore-energi, shipping, havmiljø osv.)?
 3. Hvorfor er EU involveret i maritime anliggender?
 4. Tilsidesætter den integrerede havpolitik EU-landenes beføjelser?
 5. Hvad er milepælene for den integrerede havpolitik?

1. Hvad er formålet med den integrerede havpolitik?

Den integrerede havpolitik sikrer, at politikker, der berører kyst- og havområder, udarbejdes på en sammenhængende måde. Politikområder:

2. Hvad med sektorspecifikke spørgsmål (pirateri, offshore-energi, shipping, havmiljø osv.)?

Hvis du interesserer dig for politikker, der vedrører specifikke maritime sektorer og aktiviteter såsom shipping, skibsbygning, fiskeri, regional udvikling, havmiljø, pirateri eller offshore-energi, kan du se vores anbefalede links: de fører dig videre til relevante informationskilder.

3. Hvorfor er EU involveret i maritime anliggender?

 • EU er omgivet af syv have.
 • Fiskehabitater og økosystemer i havet kender ingen grænser, og det samme gælder transport- og sikkerhedsanliggender. Disse spørgsmål skal behandles på EU-plan.
 • EU's traktater giver EU beføjelse til at handle gennem forskellige politikker, der har indvirkning på havaktiviteter (fiskeri, miljø, transport, søfartssikkerhed, forskning, industripolitik osv.).
 • Ved 90 % af EU's udenrigshandel og næsten 40 % af den interne handel foregår transporten til søs. Det anerkendes i stigende grad, at søtransport er mere brændstoføkonomisk end vejtransport og derfor bedre for miljøet. Dette, samt det faktum, at produktion flyttes uden for Europa, er en stor udfordring for EU's økonomi, vores havne og den maritime transportsektor.
 • Havvidenskab og -forskning samt nye teknologier for mere bæredygtig anvendelse af havene kræver omfattende støtte. Der skal sættes ind på alle niveauer i EU for at skabe synergier mellem de berørte aktører.

4. Tilsidesætter den integrerede havpolitik EU-landenes beføjelser?

EU handler, som på alle andre politikområder, kun når en fælles indsats er mere effektiv, end hvis de enkelte medlemslande handler alene (det såkaldte "subsidiaritetsprincip").

5. Hvad er milepælene for den integrerede havpolitik?

Den integrerede havpolitik blev udarbejdet i 2007 efter en omfattende offentlig høring. Du kan se alle de officielle dokumenter og følge politikkens udvikling på siden om den integrerede havpolitik.

Nyheder

 • 29/09/2014 - Atlantic Stakeholder Platform, 2 December 2014, Porto - Call for Workshops

  The European Commission is inviting stakeholders to share their practical knowledge and ideas for projects to implement the Atlantic Action Plan at the Stakeholder Platform conference to be held on 2 December 2014 in Porto, Portugal. The dadline for submission is 24 October 2014.

 • 02/09/2014 - Consultation on streamlining EU funding in the European Arctic

  Deadline: 01/12/2014

 • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

  The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.