Често задавани въпроси за интегрираната морска политика
 1. Какъв е предметът на интегрираната морска политика?
 2. Кои са специфичните за сектора въпроси (пиратство, офшорен добив на енергия, морски транспорт, морска околна среда и т.н.)?
 3. Защо ЕС е ангажиран с морското дело?
 4. Интегрираната морска политика ограничава ли правомощията на страните от ЕС?
 5. Кои са основните моменти в интегрираната морска политика?

1. Какъв е предметът на интегрираната морска политика?

Интегрираната морска политика гарантира последователност при разработването на свързаните с морето и крайбрежните зони политики. Области на политиката:

2. Кои са специфичните за сектора въпроси (например пиратство, офшорен добив на енергия, морски транспорт, морска околна среда)?

Ако се интересувате от политики, занимаващи се с конкретни сектори и дейности на морското дело, като например морски транспорт, корабостроене, рибарство, регионално развитие, морска околна среда, пиратство, офшорен добив на енергия, консултирайте препоръчаните от нас връзки: те ще ви насочат към подходящи източници на информация.

3. Защо ЕС е ангажиран с морските въпроси?

 • ЕС е заобиколен от пет морета и два океана.
 • Местообитанията на рибите и морските екосистеми нямат граници, нито пък проблемите, свързани с транспорта и сигурността. Тези въпроси трябва да се решават на равнище ЕС.
 • Договорите на ЕС дават на Съюза право да действа чрез множество политики, които засягат свързани с морето дейности (рибарство, околна среда, транспорт, морска безопасност и сигурност, изследвания, индустриална политика и др.).
 • 90 % от външната търговия и почти 40 % от вътрешната търговия на Съюза се реализира по море. Все по-често се признава, че морският транспорт е по-икономичен на гориво от пътния транспорт и поради това е по-щадящ околната среда. Това, както и преместването на производствени дейности извън Европа, представлява огромно предизвикателство за европейската икономика, за нашите пристанища и сектора на морския транспорт.
 • Изучаването и изследването на моретата, както и новите технологии за по-устойчивото им използване изискват значително финансиране. Необходими са усилия на равнище ЕС за създаване на синергии между всички засегнати страни.

4. Интегрираната морска политика ограничава ли правомощията на страните от ЕС?

В този случай, както и при други политики, ЕС действа само когато съвместните действия са по-ефективни от действията на отделни страни членки (т. нар. принцип на субсидиарността).

5. Кои са основните моменти в интегрираната морска политика?

Интегрираната морска политика бе създадена през 2007 г. след широка обществена консултация. Можете да видите всички официални документи и да проследите развитието на политиката на страницата за интегрираната морска политика.

Новини

 • 26/05/2015 - We are farmed in the EU

  Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")

 • 22/05/2015 - European Maritime Day 2015, Piraeus: Exploring the potential of ports and coasts for Maritime Growth

  European Maritime Day 2015 will take place between 28 and 31 May 2015 in Piraeus, Greece. The event will bring together Europes maritime community around the theme of ports and coasts as engines for Blue Growth.

 • 21/05/2015 - Better fish for farms

  Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.