Jūrų reikalai

Faktai ir skaičiai

Faktai ir skaičiai

Faktai ir skaičiai

Keli bendri faktai

 • 23 iš 28 ES šalių ribojasi su jūra.
 • ES pakrantė septynis kartus ilgesnė už JAV ir keturis kartus – už Rusijos pakrantę.
 • ES pajūrio regionuose gyvena beveik pusė jos gyventojų ir sukuriama beveik pusė jos bendrojo vidaus produkto.
 • ES šalių jurisdikcijoje yra daugiau jūros nei sausumos paviršiaus ploto.
 • Įskaičiavus atokiausius ES regionus, jos teritoriniai vandenys – didžiausi pasaulyje.

Europos jūrų atlasas

Europos jūrų atlase anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis pateikiama informacijos apie Europos jūras. Pagrindinės aštuonios žemėlapių temos:

 • Geografija
 • Gamta: maudyklų vandens kokybė, saugomos teritorijos ir kt.
 • Turizmas: muziejai, akvariumai ir kt.
 • Saugumas ir apsauga: didelės naftos išsiliejimo avarijos, nelaimių dažnis ir kt.
 • Žmonės ir užimtumas: pakrančių gyventojai, užimtumas žuvininkystės sektoriuje ir kt.
 • Transportas ir energetika: prekių ir keleivių vežimas ir kt.
 • Valdymas ir Europos politika: žuvininkystės vietos veiklos grupės, regioninės patariamosios tarybos ir kt.
 • Žuvininkystė ir akvakultūra: žvejybos kvotos, žuvų išteklių būklė, žuvininkystės ūkiai ir kt.

Kiti informacijos apie jūras šaltiniai šioje svetainėje