Osnovni podatki

Splošni podatki

 • Od 28 držav EU jih ima 23 morsko obalo.
 • Morska obala EU je sedemkrat daljša od obale ZDA in štirikrat od ruske.
 • V obmorskih regijah živi skoraj polovica prebivalcev Unije, ki ustvarijo skoraj polovico njenega BDP.
 • Glede na površino imajo države EU več morja kot kopnega.
 • EU ima največje pomorsko ozemlje na svetu (vključno s svojimi najbolj oddaljenimi regijami).

Evropski atlas morij

Evropski atlas morij

Evropski atlas morij ponuja informacije o evropskih morjih (v angleščini, nemščini in francoščini). Atlas zajema 8 glavnih področij:

 • geografija,
 • narava – kakovost kopalnih voda, zaščitena območja itd.,
 • turizem – muzeji, akvariji itd.,
 • nadzor in varnost – razlitja nafte, pogostost nesreč itd.,
 • prebivalci in zaposlovanje – gostota prebivalstva na obalnih območjih, delovna mesta v ribiški industriji itd.,
 • promet in energija – prevoz blaga in potnikov itd.,
 • upravljanje in evropske politike – lokalne akcijske skupine, regionalni svetovalni sveti itd.,
 • ribištvo in ribogojstvo – ribolovne kvote, staleži rib, ribogojnice itd.

Drugi viri pomorskih informacij

Iskanje

Novice

 • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

  The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

 • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

  Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

  Supporting Services to Ocean Energy Forum