Navigatsioonitee

Faktid ja arvandmed

Mõned üldised faktid

 • 28 ELi liikmesriigist 23-l on rannajoon.
 • ELi rannajoon on 7 korda pikem USA ning 4 korda Venemaa omast.
 • ELi merepiirkonnad on koduks peaaegu poolele ELi elanikkonnast ning nende arvele läheb ligikaudu pool ELi SKPst.
 • Pindalalt kuulub ELi liikmesriikide jurisdiktsiooni alla rohkem merd kui maismaad.
 • Koos äärepoolseimate piirkondadega on ELil maailma suurim mereterritoorium.

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas pakub otsest juurdepääsu Euroopa meresid käsitlevale teabele (inglise, saksa ja prantsuse keeles). Kaardid hõlmavat 8 peamist teemat, mis on loetletud allpool.

 • Geograafia
 • Loodus – suplusvee kvaliteet, kaitsealused piirkonnad jne.
 • Turism – muuseumid, akvaariumid jne.
 • Julgeolek ja ohutus – suured naftareostused, õnnetuste sagedus jne.
 • Inimesed ja tööhõive – rannikualade elanikud, tööhõive kalatööstuses jne.
 • Transport ja energeetika – kauba- ja reisijatevedu jne.
 • Juhtimine ja poliitika Euroopa tasandil – kalanduse kohalikud tegevusrühmad, piirkondlikud nõuandekomisjonid jne.
 • Kalandus ja vesiviljelus – püügikvoodid, kalavarude olukord, kalakasvandused jne.

Muud merendusteabe allikad käesoleval veebisaidil

Uudised

 • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

  The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

 • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

  Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

  Supporting Services to Ocean Energy Forum