Στοιχεία και αριθμοί

Ορισμένα γενικά στοιχεία

 • 23 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ακτές.
 • Οι ακτές της ΕΕ έχουν 7 φορές μεγαλύτερο μήκος από τις ακτές των ΗΠΑ και 4 φορές μεγαλύτερο από τις ακτές της Ρωσίας.
 • Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ΕΕ κατοικεί ο μισός σχεδόν πληθυσμός της και αντιστοιχεί το ήμισυ σχεδόν του ΑΕΠ.
 • Από πλευράς έκτασης, στη δικαιοδοσία των χωρών της ΕΕ υπάγεται περισσότερη θάλασσα από στεριά.
 • Αν συνυπολογιστούν και οι απομακρυσμένες της περιοχές, η ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη θαλάσσια επικράτεια στον κόσμο.

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές θάλασσες (διατίθεται στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά). Οι χάρτες καλύπτουν 8 κύρια θέματα:

 • Γεωγραφία
 • Φύση: ποιότητα υδάτων κολύμβησης, προστατευόμενες περιοχές, κ.λπ.
 • Τουρισμός: μουσεία, ενυδρεία, κ.λπ.
 • Ασφάλεια και προστασία: εκτεταμένες πετρελαιοκηλίδες, συχνότητα ατυχημάτων, κ.λπ.
 • Άνθρωποι και απασχόληση: παράκτιοι πληθυσμοί, απασχόληση στον κλάδο της αλιείας, κ.λπ.
 • Μεταφορά και ενέργεια: ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, κ.λπ.
 • Διακυβέρνηση και ευρωπαϊκές πολιτικές: ομάδες τοπικής δράσης στον τομέα της αλιείας (ΟΤΔΑ), περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, κ.λπ.
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια: αλιευτικές ποσοστώσεις, κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, ιχθυοτροφεία, κ.λπ.

Άλλες πηγές πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα

Infographics

Ειδήσεις

 • 01/09/2015 - The Arctic's Unique Role in Influencing the Global Climate

  Intervention by Karmenu Vella, European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, at the Global Leadership in the Arctic: Cooperation, Innovation, Engagement and Resilience (GLACIER) conference in Anchorage, USA

 • 01/09/2015 - Commissioner Vella addresses ministers at Arctic conference

  EU Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, has travelled to Alaska this week, highlighting the strategic importance of the Arctic region as the Arctic Ocean becomes increasingly "ice-free" and accessible.

 • 26/08/2015 - Commissioner Vella welcomes 82 million investment package for the Lithuanian fisheries sector

  The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.