θαλάσσια πολιτική

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών — Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών — Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών — Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών είναι ένα εύκολο και διασκεδαστικό εργαλείο ενημέρωσης, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές, επαγγελματίες και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για τις θάλασσες και τις ακτές της Ευρώπης, το περιβάλλον τους και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με αυτές, αλλά και για τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ. Δημιουργήθηκε με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τις θάλασσες της Ευρώπης, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιέχει πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τις θάλασσες της Ευρώπης, όπως:

 

 • βάθος της θάλασσας και υποβρύχιες αποτυπώσεις
 • γεωγραφία παράκτιων περιοχών και στατιστικές
 • πηγές γαλάζιας ενέργειας και θαλάσσιοι πόροι
 • εύρος παλίρροιας και διάβρωση ακτών
 • αλιευτικά αποθέματα, ποσοστώσεις και αλιεύματα
 • ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος
 • υδατοκαλλιέργεια
 • θαλάσσιες μεταφορές και κυκλοφορία
 • λιμενικές στατιστικές
 • θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
 • τουρισμός
 • θαλάσσιες πολιτικές και πρωτοβουλίες
 • εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

  
Ο άτλας είναι διαθέσιμος σε τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

News
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26 June 2014
Maps on maritime traffic by port updated
25 June 2014
Maps on European fishing fleet by port updated
19 June 2014
Statistical maps on employment updated