морско дело

Европейски морски атлас — Европейска комисия

Европейски морски атлас — Европейска комисия

Европейски морски атлас — Европейска комисия

Европейски морски атлас

Европейският морски атлас е предназначен за специалисти, студенти и всички останали, които желаят по лесен и забавен начин да научат повече за европейските морета и брегове, околната среда, човешките дейности и европейските политики в тази област. Той е разработен с цел повишаване на осведомеността за европейските морета и океани в контекста на интегрираната морска политика на ЕС. Атласът предлага изключително разнообразна информация за европейските морета, например:

 

 • морска дълбочина и подводен релеф
 • географски и статистически данни за крайбрежните региони
 • синя енергия и морски ресурси
 • амплитуда между приливите и отливите и ерозия на бреговете
 • рибни запаси, квоти и улов
 • европейски риболовен флот
 • аквакултура
 • морски транспорт и трафик
 • статистически данни за пристанищата
 • защитени морски територии
 • туризъм
 • морски политики и инициативи
 • най-отдалечени региони

  
Атласът е достъпен на английски, френски и немски.

Публикации
Бюлетин
Онлайн списание
News
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26 June 2014
Maps on maritime traffic by port updated