Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Nyheter om atlasen

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Nordsjön

Översikt

Nordsjön är delvis inneslutet och grunt, förutom i den nordligaste delen. På grund av människans intensiva verksamhet både på land och till havs har Nordsjöns ekosystem blivit allt mer sårbart.

Sedan 1970-talet är Nordsjön det viktigaste oljeutvinningsområdet till havs i Europa. EU:s tre största hamnar – Rotterdam, Antwerpen och Hamburg – ligger vid Nordsjökusten. Regionen är också hem för de flesta av världens sjöfartsorganisationer och tjänsteproducenter. Där finns fortfarande en aktiv fiskeindustri. Även om fisket i sig minskar är fisk- och skaldjurshandeln och fiskberedningen livlig på många orter. Det har också blivit vanligt med fisk- och skaldjursodling, till exempel musslor i söder och lax i norr.

 

Nordsjön.


  • Läs mer Deutsch (de) English (en) français (fr)