Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Nyheter om atlasen

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Havsområden

EU omges till stora delar av hav och har en kuststräcka på cirka 7 000 mil. Nästan hälften av EU:s invånare bor mindre än fem mil från närmaste hav. Kustregionerna står för nästan 40 procent av EU:s BNP, och hela 90 procent av EU:s handel med omvärlden går sjövägen.

För alla som vill veta mer om Europas olika hav och vårt gemensamma marina arv har EU-kommissionen tagit fram en europeisk havsatlas. Via länkarna nedan kan du läsa om de olika havsområdena.

Östersjön

Karta över Östersjön

Östersjön är ett grunt hav som är nästan helt omgivet av land. Vattnet omsätts mycket långsamt. Den nordligaste delen (Bottenviken) fryser till under en del av året och salthalterna där är mycket låga. Faktasida

Nordsjön

Nordsjön

Nordsjön är ett grunt hav som delvis är omgivet av land. Människans intensiva verksamhet både på land och till havs har gjort Nordsjöns ekosystem allt mer sårbart. Faktasida

Keltiska havsområdet

Keltiska havsområdet

Området omfattar Engelska kanalen, Irländska sjön, Keltiska havet och vattnen väster om de brittiska öarna.

Detta väldigt blåsiga havsområde har länge varit en trafikerad vattenväg för många av de handelsfartyg som åker i öst–västlig riktning. Faktasida Deutsch (de) English (en) français (fr)

Biscayabukten och Iberiska kusten

Biscayabukten och Iberiska kusten

Biscayabukten och Iberiska kusten sträcker sig från södra Bretagne ner till södra Spanien. Området är en del av den farled som förbinder Engelska kanalen med Medelhavet och Afrika. Regionen är den europeiska sjöfartens vagga. Faktasida Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Medelhavet

Medelhavet

Medelhavet är nästan helt omgivet av land. Havet är ganska djupt – medeldjupet är 1 500 m. Tidvattnet är svagt – skillnaden mellan hög- och lågvatten är i regel mindre än 50 cm. Faktasida

Svarta havet

Svarta havet

Svarta havet är ett djupt hav och nästan helt omgivet av land. Vattnet är syrefattigt och havsmiljön är därför extremt känslig. Faktasida български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

De yttersta randområdena

EU:s yttersta randområden

Med undantag av Franska Guyana består EU:s yttersta randområden av små öar eller ögrupper i Atlanten. Trots att de är små bidrar de med stora tropiska och subtropiska havsområden. Faktasida Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Norra ishavet

Karta över Norra ishavet

Norra ishavet är ett stort havsområde kring Nordpolen. Tillsammans med intilliggande hav gränsar det till Europas, Asiens och Nordamerikas norra kuster. Faktasida