Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Europejski atlas mórz: aktualności

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Baseny morskie

Europę otaczają morza i oceany. Linia brzegowa UE wynosi około 70 000 kilometrów. Prawie połowa wszystkich obywateli UE mieszka na obszarach oddalonych od morza o mniej niż 50 kilometrów. Prawie 40 proc. unijnego PKB wytwarza się w regionach nadmorskich. Ponadto aż 90 proc. handlu zagranicznego UE odbywa się drogą morską.

Aby upowszechniać wiedzę na temat europejskich mórz i oceanów, Komisja Europejska opracowała Europejski atlas mórz dla wszystkich zainteresowanych środowiskiem morskim i naszym wspólnym dziedzictwem morskim. Więcej informacji o danym regionie morskim można znaleźć na poniższych stronach internetowych.

Morze Bałtyckie

Mapa regionu Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie jest morzem prawie całkowicie zamkniętym i - z wyjątkiem kilku obszarów - płytkim. Wymiana jego wód następuje bardzo powoli. Krańcowe obszary północne i północno-wschodnie przez kilka miesięcy w roku są zamarznięte, a ich poziomy zasolenia - bardzo niskie. Zestawienie informacji

Morze Północne

Morze Północne

Morze Północne jest morzem półzamkniętym i płytkim - z wyjątkiem części północnej. Jego ekosystem jest coraz bardziej narażony na zniszczenie z powodu natężenia działalności człowieka, zarówno na wybrzeżu, jak i na morzu. Zestawienie informacji

Morze Celtyckie i sąsiednie obszary

Morze Celtyckie i sąsiednie obszary

Morze Celtyckie i sąsiednie obszary obejmują kanał La Manche, Morze Irlandzkie, Morze Celtyckie oraz wody na zachód od Wysp Brytyjskich.

Te wietrzne wody są od dawna obszarem intensywnej żeglugi morskiej, na którym większość statków handlowych przemieszcza się ze wschodu na zachód. Zestawienie informacji Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zatoka Biskajska i wybrzeże Półwyspu Iberyjskiego

Zatoka Biskajska i wybrzeże Półwyspu Iberyjskiego

Zatoka Biskajska i wybrzeże Półwyspu Iberyjskiego rozciągają się od południowej Bretanii do regionu południowej Hiszpanii. Jest to część trasy łączącej kanał La Manche z Morzem Śródziemnym i Afryką. W tym regionie narodziła się potęga morska Europy. Zestawienie informacji Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Morze Śródziemne

Morze Śródziemne

Morze Śródziemne jest stosunkowo głębokie pomimo tego, że jest morzem prawie całkowicie zamkniętym (średnia głębokość wynosi 1 500 metrów). Amplituda pływów nie przekracza w większości przypadków 50 centymetrów, a więc zróżnicowanie pływów morskich jest niewielkie. Zestawienie informacji

Morze Czarne

Morze Czarne

Morze Czarne jest prawie całkowicie zamknięte, a mimo to jest głębokie. Stężenie tlenu w wodzie jest niskie, co powoduje, że środowisko morskie jest tu bardzo narażone na szkodliwe wpływy. Zestawienie informacji български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

Regiony najbardziej oddalone

Najbardziej oddalone regiony UE

Z wyjątkiem Gujany Francuskiej regiony najbardziej oddalone to wyspy lub grupy wysp. Chociaż są one niewielkie, wnoszą do UE rozległe oceaniczne obszary tropikalne i subtropikalne. Zestawienie informacji Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Ocean Arktyczny

Mapa Oceanu Arktycznego

Ocean Arktyczny stanowi rozległy obszar morski wokół bieguna północnego. Morza, które do niego przylegają, graniczą z północnymi wybrzeżami Europy, Azji i Ameryki Północnej. Zestawienie informacji