Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Jälgi atlasega seotud uudiseid

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Vesistud

Euroopat ümbritsevad ookeanid ja mered. ELi rannajoone pikkus on ligikaudu 70 000 km. Umbes pooled ELi elanikest elavad merest mitte rohkem kui 50 km kaugusel. Peaaegu 40 % ELi SKPst luuakse merega seotud piirkondades ning koguni 90 % ELi väliskaubandusest toimub merede kaudu.

Teadlikkuse tõstmiseks Euroopa ookeanidest ja meredest on Euroopa Komisjon koostanud Euroopa mereatlase kõigi nende jaoks, keda huvitab mereasjandus ja meie ühine meredega seotud pärand. Selleks et saada rohkem teavet teie riigi merepiirkondadega seotu kohta, klikkige palun alloleval lingil.

Läänemeri

Läänemere piirkonna kaart

Läänemeri on peaaegu tervenisti maismaaga ümbritsetud ja madal (v.a mõned alad). Läänemere vesi uueneb väga aeglaselt. Selle põhja- ja kirdepoolsed alad on osa aastast jääkatte all ja soolsuse tase on seal väga madal. Teabeleht

Põhjameri

Põhjameri

Põhjameri on osaliselt maismaaga ümbritsetud ja madal (v.a kõige põhjapoolsem osa). Põhjamere ökosüsteem on muutumas üha tundlikumaks. See on tingitud inimtegevuse intensiivistumisest nii maismaal kui ka avamerel. Teabeleht

Keldi mered

Keldi mered

Keldi mered hõlmavad La Manche'i väina, Iiri merd, Keldi merd ja Briti saartest läände jäävat merepiirkonda.

Selles väga tuulises merepiirkonnas on juba kaua aega olnud vilgas laevaliiklus, millest enamus kaubalaevu sõidab idast läände. Teabeleht Deutsch (de) English (en) français (fr)

Biskaia laht ja Ibeeria rannik

Biskaia laht ja Ibeeria rannik

Biskaia laht ja Ibeeria rannik ulatuvad Lõuna-Bretagne'st Lõuna-Hispaaniani. See on osa marsruudist, mis ühendab La Manche'i väina Vahemere ja Aafrikaga. Siit algas Euroopa tee merenduspiirkonnaks. Teabeleht Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Vahemeri

Vahemeri

Kuigi peaaegu tervenisti maismaast ümbritsetud, on Vahemeri küllaltki sügav (keskmine sügavus on 1 500m). Loodete vaheldumine ei ole märkimisväärne – enamikes paikades jääb see alla 50 cm. Teabeleht

Must meri

Must meri

Kuigi Must meri on enamjaolt maismaaga ümbritsetud, on see ikkagi sügav. Kuna hapnikutase on madal, on sealne veekeskkond äärmiselt tundlik. Teabeleht български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

Äärepoolseimad piirkonnad

ELi äärepoolseimad piirkonnad.

Peale Prantsuse Guajaana on kõik äärepoolseimad piirkonnad keset ookeani asuvad saared või saarestikud. Kuigi nende pindala on väike, kuuluvad koos nendega ELile ka ulatuslikud troopilised ja subtroopilised ookeanialad. Teabeleht Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Põhja-Jäämeri

Põhja-Jäämere kaart

Põhja-Jäämeri on ulatuslik mereala, mis ümbritseb põhjapoolust. Koos külgnevate meredega ümbritseb see Euroopa, Aasia ja Ameerika põhjarannikut. Teabeleht