Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Følg med

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Havene

Europa er omgivet af have. EU har ca. 70 000 km kystlinje. Næsten halvdelen af befolkningen i EU bor mindre end 50 km fra kysten. Næsten 40 % af EU's BNP skabes i kystområderne, og hele 90 % af EU's udenrigshandel foregår ad søvejen.

For at forbedre kendskabet til havene omkring Europa har Kommissionen udarbejdet et europæisk havatlas for alle, der er interesseret i havene og vores fælles maritime arv. Klik på linksene nedenfor, hvis du vil vide mere om havene i nærheden af dig.

Østersøen

Kort over Østersøområdet

Østersøen er næsten helt omgivet af land og – bortset fra enkelte områder – lavvandet. Vandet udskiftes meget langsomt. Områderne længst mod nord og nordøst fryser til dele af året og har meget lav saltholdighed. Informationsblad

Nordsøen

Nordsøen

Nordsøen (eller Vesterhavet) er et halvlukket farvand, der er lavvandet, bortset fra længst mod nord. Intens menneskelig aktivitet på land og til havs gør Nordsøens økosystem stadig mere sårbart. Informationsblad

De Keltiske Have

De Keltiske Have

De Keltiske Have omfatter Den Engelske Kanal, Det Irske Hav, Det Keltiske Hav og vandene vest for De Britiske Øer.

Dette stormomsuste farvand har længe været et travlt område for skibsfarten. Størstedelen af handelsflåden sejler øst-vest. Informationsblad Deutsch (de) English (en) français (fr)

Biscayabugten og den iberiske kyst

Biscayabugten og den iberiske kyst

Biscayabugten og den iberiske kyst strækker sig fra det sydlige Bretagne til det sydlige Spanien. Det er en del af den rute, der forbinder Den Engelske Kanal med Middelhavet og Afrika. Regionen er Europas vugge som sømagt. Informationsblad Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Middelhavet

Middelhavet.

Selv om Middelhavet er helt lukket inde, er det forholdsvis dybt (gennemsnitlig dybde: 1 500 m). Tidevandsforskellene er små, de fleste steder på under 50 cm. Informationsblad

Sortehavet

Sortehavet.

Selv om Sortehavet er næsten helt lukket inde, er det dybt. Vandets iltindhold er lavt. Der er derfor tale om et yderst sårbart miljø. Informationsblad български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

Regionerne i den yderste periferi

Regionerne i EU's yderste periferi

Med undtagelse af Fransk Guyana er regionerne i den yderste periferi øer eller øgrupper midt i et ocean. Selv om de er små, giver de EU enorme strækninger tropisk og subtropisk ocean. Informationsblad Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Nordlige Ishav

Kort over Det Nordlige Ishav

Det Nordlige Ishav (eller Arktiske Ocean) er et stort havområde omkring Nordpolen. Med de tilstødende farvande grænser det op til Europas, Asiens og Nordamerikas nordlige kyster. Informationsblad